כפירה

שו"תכפירה
בערל שאל לפני 4 שבועות

בספר "ישראל סבא" לרב ישראל דב אודסה:
הָ עִ קָ ר הּוא נַ נַחְ נַחְ מָ נַחְ מָ ן מֵ אּומַ ן! נַ נַ חְ נַחְ מָ נַחְ מָ ן מֵ אּומַ ן זֶה כָל הָ עֹולָם,
זֶה כָל הַ תֹורָ ה, כָל הַ חָ כְ מֹות. זֶה עִ נְיָן סֹודִ י.. סֹוד מִ כָל הָ עֹולָם! 
האם זה כפירה להגיד שזהו כל התורה ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

בשביל להיות כופר אתה צריך להיות בן דעת. מי שממלמל את אוסף הקשקושים הללו כנראה אינו בן דעת.
אבל גם אם הוא היה בן דעת, אם זה מה שהוא מאמין בו אז זה מה שהוא מאמין. מה זה  משנה אם זו כפירה (בעיניך) או לא?
ולבסוף, גם בחז"ל מוצאים אמירות שעיקרון X הוא כל התורה (ואידך זיל גמור) או שהוא שקול לכל התורה. לכן הדבר תלוי במשמעות האמירה. אבל מכיוון שלאמירה שציטטת כנראה אין משמעות – איני יודע ליישם לגביה את הקריטריון הזה.

השאר תגובה

Back to top button