כתיבת סוף ספר דברים

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיכתיבת סוף ספר דברים
שמעון שי חנימוב שאל לפני חודש 1

בס"ד
שלום וברכה לרב, חזק וברוך על כל פועלך.
ידועה המחלוקת על כתיבת סיום ספר דברים האם משה כתבו או יהושוע.
את השיטה שאומרת שמשה כתב בדמע אני מבין אולם את השיטה השניה אינני מבין ואבאר את הקושי שעולה.
גם מי שטוען שמשה לא כתב אלא יהושע כתב  גם לשיטתו יהושע כתב את דבריו בנבואה וכפי שמעיר על כך האבן עזרא (למרות שהאבן עזרא מרחיב את סיום התורה ל12 פסוקים) , שהרי מניין ידע שה' הראה למשה את כל הארץ?
אם כן מה "הרוויח" מי שטוען שיהושע כתב הרי בכל מקרה הכתיבה נעשתה באמצעות נבואה ואם כן מה לי כתיבה בנבואה על ידי משה ומה לי כתיבה בנבואה על ידי יהושע, לככאורה אני צריך להעדיף כתיבה בנבואה על ידי משה בדווקא שהרי כך ספר התורה יוצא שנכתב כולו על ידי משה.
בתודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

שלום רב.
יש בגמרא הנחה שתיאור המיתה לא נכתב על ידי אותו אדם (כך לגבי עוד אישים, ראה שם בסוגיה). אתה מניח את האבע"ז, אבל מהגמרא נראה שהוא לא צודק. הגמרא מדברת רק על שמונה פסוקים, ושם אין את התיאור מה הראו למשה. מכאן עולה שהגמרא באמת סברה שאת התיאור הזה עדיין כתב משה ולא יהושע, כלומר אין כאן נבואה. אבל יש להעיר שגם בהמשך יש תיאור של מה שקרה למשה והיכן נקבר, ואם זה נכתב על ידי יהושע אז עדיין מדובר בנבואה.
ובכל זאת יש הבדל. ראשית, התיאור של יהושע הוא עובדתי גרידא ואין בעיה שיימסר בנבואה. אבל למסור למשה  שהוא עתיד למות, מתי, איך והיכן, זה לא סביר. מעבר לזה, יש שם תיאורים של גדולתו של משה, וגם בזה לא סביר שמשה עצמו כתב (אם כי תמיד אפשר לומר שקיבל הוראה). ומעל הכל, יש שם תיאור בגוף שלישי וזה לא נראה דברים שכותב משה עצמו. כנראה מסיבה זו גם לשיטה האחרת משה אמנם כתב אבל בדמע (וביאר הגר"א: בדימוע, במעורבב).

שמעון שי הגיב לפני חודש 1

תודה רבה על התשובה, יחד עם זאת יש עדיין קשיים בתשובה זו.
א. ישנם תיאורים רבים של מקומות, אנשים סיפורים שקרו בתורה שמשה לא היה נוכח בהם והוא כותב אותם בנבואה, כל ספר בראשית הינו כזה (נכתב בנבואה), כל סיפור בלעם נכתב בנבואה מבלי שמשה נחשף אליו ויש עוד רבים כאלה, אם כן מה הבעיה למי שסובר שיהושע כתבם לומר שמשה כתבם בנבואה כמו את המקרים האמורים לעיל.
ב. תיאור משה בגוף שלישי מופיע בצורה קבועה בתורה זה לא חריג כאן.
ג. גם אם נאמר שכל מה שהרב כתב אכן כך הם הדברים, השאלה לא תיפתר אלא מצד הגמרא, הקושיה עדין תישאר על אבן עזרא מה הוא "מרוויח" מפירוש זה שיהושע כתב את סיום התורה.
בתודה מראש

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

אלו "נבואות" על העבר.

השאר תגובה

Back to top button