כתיבת ספר תורה

שו"תקטגוריה: הלכהכתיבת ספר תורה
NAV0863 שאל לפני שנה 1

האם עלי ללמוד כתיבה בשביל לכתוב ספר תורה? יש לי זמן פנוי שאני מניח שאפשר לנצל אותו במקום לבילוים שונים ללימוד מלאכת הכתיבה. אני מניח שזה המצב אצל רוב האנשים אם לא אצל כולם.
האם חובנ להתחיל להניע תהליך לימוד שבסיומו יש לכתוב ספר תורה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

שאלה מעניינת. לכאורה כן. אמנם לא נהגו לעשות כן. נוהגים לסמוך על שיטת הרא"ש שמסתפק בקניית ספרי תושבע"פ. אמנם דבריו מחודשים טובא שכן נראה שהוא דורש טעמא דקרא, ואולי זה מפני שהטעם נראה לו ברור לגמרי (כשיטתו בתוספותיו ב"מ צ). ובדוחק אפשר לומר שאם אין לי זמן ללמוד זאת אני נחשב כאנוס, למרות שברור שאין בזה אונס ממש שהרי ניתן להקדיש לזה הרבה זמן וללמוד, אבל מדובר בהוצאה משמעותית של כסף ומשאבי זמן גדולים, ובעשה אין להוציא יותר מחומש ממונו, ואולי אפשר שכך הוא גם לגבי זמנו. זה חזי לאיצטרופי לסברת הרא"ש.

אורן הגיב לפני שנה 1

לגבי דרישת טעמא דקרא, זכור לי שאמרת שהכלל הזה תקף רק לגבי מצוות מפורשות בכתוב ולא לגבי מצוות שיוצאות מדרשה. נראה שבמקרה הזה המצווה לא מפורשת בכתוב כי היא מדברת רק על שירת האזינו בפירוש (והתוספת לשאר התורה הוא מעין דרשה). ועוד שנראה בפשט הכתוב שאין פה ציווי כלל. וגם בגמרא עצמה לא ברור כל כך אם יש פה חיוב בכלל או שזה בגדר מצווה (כלומר מעשה טוב).

אגב, האם הרב קיים מצוות כתיבת ספר תורה?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ראשית, זה לא מדויק. בשאג"א דן בזה ותלה בזה מחלוקת ראשונים, האם כתבו לכם את השירה הזאת מדבר על האזינו (ומה שכותבים את התורה זה מפני שאין כותבים אותה פרשיות פרשיות) או על התורה עצמה.
אבל אתה צודק שבדרשות יש יותר מקום לטעמא דקרא. ועדיין המהלך של הרא"ש הוא מרחיק לכת, שכן הוא שינה לגמרי את גדר המצווה ממה שהיה במקורו. זה לא פרט כזה או אחר במצווה אלא שינוי גמור. יש מעט מאד דוגמאות כאלה, אם בכלל.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

לגבי מה שעולה מפשט התורה אתה צודק. אבל להלכה מקובל שזוהי מצווה גמורה.
אני לא כתבתי ספר (אבל קניתי ספרי תושבע"פ 🙂 ).

nav0863 הגיב לפני שנה 1

קשה לי לקבל את הטענה לגבי חומש בעיקר לגבי הקדשת זמן,
משום שהרי על כך נאמרה המצוה. זה לא שיש מישהו שיכול לכתוב ספר תורה בכמה דקות. לכולם זה יקח חמישית מזמנם.
לגבי העלות הממונית האם אין מקום לחייב להקצות חמישית מההכנסה הפנויה לאורך זמן כך שיתקיימו שני הדינים כאחד. גם המצוה תעלה בידינו וגם לא הוצאנו יותר מחומש?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

כל אלו רק שיקולים שחזו לאיצטרופי. אין לאנשים גם מקום לשמור את הספר הזה בצורה סבירה. כיום גם לא לומדים מספר כזה ובכלל מיעוט הלימוד הוא מהתורה (ולכן סברת הרא"ש).

nav0863 הגיב לפני שנה 1

תודה רבה!!

השאר תגובה

Back to top button