לא מאמינים בהפרשה או בטבילה

שו"תקטגוריה: הלכהלא מאמינים בהפרשה או בטבילה
שמואל שאל לפני 4 שבועות

האם הפרשה תרומות ומעשרות שנעשתה על ידי בן אדם שלא מאמין שאלוהים נתן מצוותמועילה ?
וכן האם אישה לא מאמינה שטובלת כדי לרצות בעלה הדתיטהורה ? האם זה קשור לסוגיה בחולין (לא) שהרמב"ם (מקוואות א ח) פסק כדעת רב המקל שלא דורש כוונה לחולין ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

אכן אין צורך בכוונה לחולין, ולכן הטבילה עלתה לה.
לגבי הפרשת תרומה, זו שאלה טובה. לדעתי לא, שכן מה שמתקן את הטבל הוא מצוות ההפרשה ולא מעשה ההפרשה. ומצווות לא שייכות במי שאינו מאמין. כעין זה מה שהעירו האחרונים על המנ"ח לגבי מי שיושב בסוכה גזולה שאם לא היה פסוק שפוסל אותה הוא אמנם לא היה מקיים מצווה אבל לא נחשב כאוכל חוץ לסוכה. האחרונים כתבו שזה לא נכון, שכן מי שלא מקיים את המצווה לא אכל בסוכה. אין לחלק בין המעשה למצווה.
אגב, לדעתי האישית בתרומה זה נכון אבל לגבי סוכה בהחלט יש מקום לסברת המנ"ח.

שמואל הגיב לפני 4 שבועות

לפי זה יש להחשיב כל הפירות וירקות של החקלאים לא מאמינים כטבל גם אחרי שהמשגיח הפריש ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

נסחפת.

שמואל הגיב לפני 4 שבועות

למה ? הרי החקלאי עושה את זה מסיבה מסחרית בלבד, והמשגיח אינו אלא שלוחו ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

לא חייב להיות שלוחו. יכול גם להפריש עבורו בלי שליחות (ואולי אפילו בלי דין זכין ודי בניחותא דידיה). ואפילו אם הוא שלוחו ייתכן שההפרשה מועילה לפחות לפי תפיסת שליח כייפוי כוח, ואולי גם לפי ידא אריכתא.

השאר תגובה

Back to top button