לגבי קל וחומר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודילגבי קל וחומר
שואל שאל לפני 8 שנים

בפרק ראשון בקידושין ראיתי הערה שיש דבר שאיפלו שהוא נלמד בקל וחומר טרח הכתוב וכתבו. מה ההגיון בזה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 8 שנים

יש שמסבירים את הכלל אין עונשין מן הדין בכך שאולי יש פירכא על הקו"ח. לכן הכתוב טורח וכותב כדי לומר שזה קו"ח נכון. אבל בלי קשר להסבר, עצם הדין שלא עונשים מן הדין, יהא אשר יהא ההסבר, אומר שכשהכתוב רוצה לענוש על הדבר הוא צריך לכתוב אותו בפירוש.

Moshe Yosef הגיב לפני 7 שנים

לא הבנתי הרי יש שוגגין איך מסתדר עם הכלל אעמ"ה?
כשאתם אומרים טרח הכתוב וכותב כוונתכם לפסוקים, הלכות או/ו פוסקים?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

לא הבנתי את השאלה הראשונה.
לגבי השנייה, ודאי שמדובר על פסוק. מה זה קשור לפוסקים?

השאר תגובה

Back to top button