לוגיקה – אנליטית או סינתטית

שו”תקטגוריה: פילוסופיהלוגיקה – אנליטית או סינתטית
א' שאל לפני 6 שנים

שלום הרב,
ניסיתי לסדר לעצמי את המהלך שעושה הרב על מנת להוכיח שחשיבה אנליטית כשלעצמה היא לא מספיקה ולכן דרושה גם חשיבה סינתטית.
בראש שלי המהלך הזה מוביל אל מהלך אחר של הרב, הטיעונים לקיומו של אלוהים. מכיוון שחשיבה אנליטית איננה מספיקה, ניתן להסתמך על קפיצות לוגיות שאינן מוכרחות (לא אנליטיות) על מנת להאמין באלוהים. למשל, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הוא באיזשהו מקום אינדוקציה. כל דבר משוכלל שאני רואה בעולם נברא על ידי “אדריכל” כלשהו, ממילא גם העולם עצמו, מכיוון שהוא מורכב, נברא על ידי גורם חיצוני, הלא הוא אלוהים. מכאן יוצא שהלוגיקה היא מייצגת של חשיבה סינתטית.
מאידך גיסא, המחברות של הרב בענייני אמונה מדגיש הרב מספר את ריקנותה של הלוגיקה בעצמה! כלומר, כל מהלך לוגי מניח את המבוקש, ולכן הוא בעצם ריק מתוכן מוסף, כמו האנליטיקה.
אני חושב שהשאלה היא ברורה. כיצד הכלים לוגיים שיש לנו, שהם סינתטיים – כלומר מנסים להוסיף משמעות ולטעון טענות חא מחוייבות על המציאות, הם בעצם בעלי אופי ריק ואנליטי.
אשמח להבהרה של הרב בנושא.
תודה רבה,

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

שלום א’.
מה שנקרא באופן מסורתי לוגיקה הוא היסקים דדוקטיביים הכרחיים. אלו ריקים מעצם מהותם. היסקים אחרים, כמו אנלוגיה ואינדוקציה, מוסיפים לנו מידע ולכן יש בהם ממד ספקולטיבי, לא וודאי. טיעון שמוכיח טענת עובדה (כמו קיומו של אלוקים), כמו גם כל טיעון מדעי, מעצם מהותו אינו ריק, ולכן הוא לעולם סינתטי. האם לקרוא להיסקים סינתטיים לוגיקה או לא, זו שאלה סמנטית ולא חשובה.
במחברות אני מביא את כל סוגי ההיסק. הראשונה עוסקת בטיעון דדוקטיבי-אנליטי שמנסה להוכיח את קיומו של אלוקים. בגלל שטיעונים כאלה אמורים להיות ריקים, זה אכן טיעון בעייתי. ובכל זאת ניסיתי להראות שם שהבעייתיות שלו אינה טריביאלית. הטיעונים מהמחברת השנייה והלאה אינם דדוקטיביים ולכן אינם ריקים. טיעונים סינתטיים אינם ריקים.

Back to top button