לחיצת יד בין אישה לגבר

שו"תקטגוריה: הלכהלחיצת יד בין אישה לגבר
שואל שאל לפני 7 שנים

ראה:
http://www.akshiva.co.il/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8/
"הסטייפלר זצ"ל ולהבדיל פוסקי הלכה דתיים לאומיים כמו הרב אבינר והרב ליאור"
ממש הצחיק אותי, ואתה אוהב דברים כאלה, אז חשבתי שתעריך את ההומור
אגב, התשובה באופן כללי מצחיקה, כשרוצים לקדם אג'נדה (לחיצת יד בין גבר לאישה אסורה), מגזימים (יהרג ואל יעבור? מזכיר לי את נושא הלאוים בחרקים) וכשהרב עובדיה יוסף התיר, מציגים את זה בדרך אגב ומדגישים סיפור אישי, שבהקשרים אחרים יהיה "לא לומדים הלכה ממעשה".

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אני חייב לומר שהתשובה דווקא מאוזנת למדיי. הוא מביא את האפשרויות השונות, וזה נכון לגמרי שיש מהפוסקים שרואים בזה ייהרג ואל יעבור (לדעתי מאד מופרז, אבל יש לזכור שלדעת כמה ראשונים יש ייהרג ואל יעבור גם על אביזרייהו). איני יודע מה עשה הרב עובדיה אבל יש שם תיאור מאוזן של שיטתו.האמירה שיש ערך בעמידה על עקרונותיך גם כשאחרים נוהגים אחרת גם היא מאד נכונה וראויה.אפילו ה"להבדיל" יכול להיות נסוב על מת מול חיים ולא בהכרח על חרדי מול ציונים.אבל בכל מקרה דומני שלא חסרים דברים הרבה יותר בעייתיים בכתיבה החרדית.
——————————————————————————————
שואל:
טוב, אולי לא הבנתי נכון את הלהבדיל, וזה באמת מוציא את כל העוקץ, בגלל האזכור של הדתיים הלאומיים היה ממש נשמע לי שזה ההבדל.
לא ביקרתי את התשובה העקרונית, אלא את ההצגה ההלכתית. לדעתי אם יש פוסק שמתיר משהו, להציג את שיטתו על ידי סיפור שמתאר את ההתנהגות שלו כשהחמיר על עצמו זו הצגה לא נכונה של הדברים, אבל זה באמת לא היה העיקר.
בכל אופן, מתנצל, אולי באמת אין כאן "להבדיל" בהקשר שחשבתי עליו, ואז סתם בזבזתי את זמנך.
אני זוכר יהרג ואל יעבור שראיתי בהקשרים של מכתב שהסטייפלר כתב, ולא תשובה הלכתית ממש. אני לא חושב שזה קשור לדיון על יהרג ואל יעבור על אביזרייהו, כי נשמע לי קשה מאד להגדיר לחיצת יד כאביזרייהו, גם אם אתה אוסר להחזיר יד. אבל הזכרתי את זה בכדרך אגב, ואולי באמת יש תשובות הלכתיות סדורות על זה שקובעות שלחיצת יד היא ממש אביזרייהו. אולי בשבט הלוי, שגם אוסר על אישה ללכת לבדיקות שגרתיות אצל רופא בהריון. אם יש לך מקור בשלוף אשמח לקרוא.
——————————————————————————————
הרב:
ודאי שזה אביזרייהו. מה שמביא לערווה והרהור אסור הוא אביזרייהו (ולדעת כמה ראשונים אף אם האיסור הוא רק מדרבנן. כמו הר"ן על "ישיח עמה מאחורי הגדר"). יש המון מקורות, גם של פוסקים מובהקים וקדומים (בית שמואל ידוע על אבהע"ז ועוד הרבה), שרואים בזה ייהרג ואל יעבור. ראה בקצרה כאן: http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%93%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
לגבי ה"להבדיל" הייתי מנחש שהניסוח הכפול מיועד כדי להחביא את הכוונה הכפולה. אבל עדיין, אפילו אם הלהבדיל היה מתייחס להדיא לחרדי מול ציונים, יש דברים הרבה יותר נחותים מזה.
——————————————————————————————
שואל:
זה שונה מהותית מישיח עמה מאחורי הגדר, כי שם כל הכוונה היא להביא אותו להרהור וזו רפואתו. קשה להגיד שלחיצת יד שרגילה בכל העולם מביאה לערווה והרהור, ולא למשל, להעביר מטבעות בלי כוונה של חיבה לזה כבר יש התייחסות כבר בגמרא.
את הבית שמואל אני לא מכיר, ואנסה לחפש.
אני שוב מזכיר, אין לי ויכוח שיש שאומרים שאביזרייהו הם גם ביהרג ואל יעבור, יש לי ויכוח אם אפשר להגדיר לחיצת יד כאביזרייהו.
(אגב, לא רוצה לגרור אותך לדיון ולבזבז לך את הזמן. תרגיש חופשי גם לא להשיב)
——————————————————————————————
הרב:
על כוונת החיבה ניטשים הרבה ויכוחים. אני מסכים איתך אבל לא מעט פוסקים לא מסכימים. וכאמור, גם אם נגיעה בלי חיבה אסורה רק מדרבנן, עדיין מדובר באביזרים ולדעת כמה ראשונים יש ייהרג ואל יעבור על כך.

ראה בעניין זה, שו"ת הריב"ש סי' רנה ובגר"א בסי' קנה סוסקכ"ב ושם סקט"ז, ובש"ך סי' קנז סק"י ונוב"י מהדו"ת אהבע"ז סי' קנ ועוד הרבה מאד. הב"ש עוסק בטיפול באשתו (נגיעה בנידה) כשהיא חולה וזכורני שהוא אוסר זאת אף במקום פיקו"נ.
ראה למשל דיון כאן:
https://tshuvot.wordpress.com/2009/12/31/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A9-%D7%93%D7%95%D7%A4/
——————————————————————————————
שואל (אחר):
בהמשך לשאלה זו, רציתי לשאול אם להלכה מותר ללחוץ יד לאישה שכבר הושיטה יד ללחיצה (מטרת לחיצת היד היא כדי שלא לבייש את האישה או לגרום לאי נעימות).
——————————————————————————————
הרב:
לדעתי מותר, וכך אני נוהג. גם אם האישה תבין את מניעיך (היום דין זה מוכר לרבים), עדיין מדובר במצב מאד מביך (כשאתה מושיט יד ולא נענה).
אם אתה חש ממד מיני (הרהורים) בלחיצת היד אל תעשה זאת וכדאי שתתנצל בפניה מאד ותסביר לה.

השאר תגובה

Back to top button