לימוד ופסיקה

שו"תלימוד ופסיקה
נ שאל לפני 2 שבועות

שלום הרב,
בשיעור נתת דוג' של לימוד תורה לנשים שהיתה אמורה לחזק את הטענה שמצוות תלמוד תורה היא תלמוד תורה לשם הלימוד ולא לשם קיום המצווה. ולא הבנתי כי דווקא יוצא מהדוג' שנשים חייבות לברך ברכת התורה על אף שהן מחוייבות רק בלימוד תורה לשם קיום המצווה, ואם מצוות לימוד תורה היא רק לשם הלימוד יוצא שהן לא היו צריכות לברך…אז אשמח להבין מדוע נטען שזה מחזק את הטענה. 
תודה מראש.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

טענתי הייתה שרואים שם שנשים חייבות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן, זאת למרות שמדינא דגמרא ולכל הפוסקים הן פטורות מתלמוד  תורה. מסקנה: ללמוד כדי לדעת מה לעשות אינו לימוד תורה. מש"ל.
מה שאתה מעיר הוא שדברי מג"א ומ"ב עדיין צ"ע, שכן אם הן פטורות מתלמוד תורה מדוע שיברכו. הם כנראה טוענים שמברכים גם אם לא חייבים במצווה אלא רק שייכים בה בצורה כלשהי. אבל מה שלא יהיה הראיה מדבריהם בעינה עומדת (הנלחתי שהם ודאי לא חולקים על כך שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה).
אבל בדיוק מכוח זה אני טוען שהנחת המ"ב והמג"א אינה נכונה. זו לא ברכת המצוות אלא ברכת השבח ולכן השאלה מעיקרא ליתא.

השאר תגובה

Back to top button