למה מודים לקב"ה על יציאת מצרים ובכלל

שו"תקטגוריה: כללילמה מודים לקב"ה על יציאת מצרים ובכלל
שואל שאל לפני 7 שנים

מדוע עלינו להודות לקב"ה על שהוציאנו ממצרים, הרי הוא זה שהוריד אותנו לשם.
[לכאורה אפשר לשאול כך על כל הודאה על הצלה מצרה. ארבעה חייבים להודות וכו'. הרי הקב"ה גם סיבב את הצרה.
האם לעולם יש לומר שהאדם בעוונותיו גרם לפורענות, וההצלה לעולם אינה על ידי זכויותיו אלא 'מתנה' מהקב"ה?]

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אכן, שאלה מצויינת. 
אמנם ר"ע כבר כתב אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם. אם התפיסה היא שהצרה וההצלה באים לטהר אותנו יש מקום להודות לקב"ה על כך שהוא פועל מולנו (מכניס אותנו לצרות ומוציא אותנו מהן). אם הוא לא היה עושה לא את זה  ולא את זה אז היינו מנותקים ממנו. כעין זה ההשוואה המקראית בין א"י למצרים (והשקית ברגלך כגן הירק), שעל אף שבישראל יש מצוקת מים התלות בקב"ה משמעותה שהוא פועל מולנו ולא משאיר אותנו לעצמנו כמו במצרים. לכן אותו ר"ע גם היה מצחק כשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים והאחרים בכו.
אבל כל זה בתפיסה הרגילה. לתפיסתי אין מה להודות על שום דבר כי לא הקב"ה עושה דברים בעולם (לפחות כיום). ה"הצלה" היא רק הזדמנות פסיכולוגית להודות לו על עצם הבריאה וחוקיה שבמסגרתם אנחנו פועלים.
——————————————————————————————
שואל:
" לא הקב"ה עושה דברים בעולם (לפחות כיום)"
 
מה הכוונה? האם זה מתיישב עם הרמב"ן 'עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו הם כולם ניסים'? ועם 'אני מאמין וכו' שהבורא ית"ש הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים'?
——————————————————————————————
הרב:
ממש לא מתיישב. כנראה אין לי חלק בתורת משה (כמו שהוא כותב על תפיסה כמו שלי).
אפרט בספרי בעז"ה. 

השאר תגובה

Back to top button