מאימתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח

שו”תקטגוריה: עיון תלמודימאימתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח
דוד שאל לפני חודש 1

שלום רב לרב. 
 
במסכת ברכות דף ב: רש”י כותב על זמן ‘העני הנכנס לאכול פיתו במלח’ שאין לעני נר להאיר בו ועל כן הוא מתחיל ומסיים לאכול מוקדם(היינו שיש עדיין אור), לעומת זאת בסוף הדף הגמרא מסכמת שזמן העני מאוחר לזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם(צאת הכוכבים), אם כן מדובר על שעה מאוחרת בה אין אור אז מה הטעם שרש”י כתב שזהו זמן האור? 
2.תוספות ד”ה ואי סלקא דעתך שואלים איך אפשר לאמר שזמן העני הנכנס לאכול הוא זמן קריאת שמע הרי אסור לאכול קודם ערבית והם נותנים שם תירוץ שזמן ק”ש זה הזמן בו מכינים לעני את סעודתו, בעיני כל השאלה מוזרה הרי ברור כשהברייתא אומרת משעה שהעני נכנס לאכול היא לא מתכוונת לשניה מסוימת ביום אלא לזמן משוער כללי בו רוב העניים אוכלים אז מה בדיוק השאלה הזאת של תוס’ כאילו זמן האכילה והק”ש אמורה להיות באותו הזמן? 
 
תודה רבה. 
 
 

תגיות השאלה:

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

1. משום מה נדמה לי שנשאלתי כבר את השאלה הזאת לפני כמה שבועות. כעת מצאתי: https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%a7%d7%a9
2. מה השאלה? גם אם לא מדובר בדקה מסוימת עדיין אי אפשר לומר שזה זמן הכניסה לאכול.

השאר תגובה