מגע באישה

שו"תמגע באישה
שמואל שאל לפני 4 שבועות

הרב גולינקין כתב: אנו ראינו לעיל שאין שום איסור על מגע סתמי בין גברים ונשים בתורה, בספרא, בתלמוד הבבלי, ואצל גדולי הפוסקים כגון הרמבם, הטור, השלחן ערוך וערוך השלחן. רקבירושלמי יש דעה שאסור לכהן לגעת בידה של הסוטה, אבל התירו את הדבר מכיוון שמדובר במגעקצר. המחמירים הרחיבו את האיסור של קריבה אל ערווה בשני כיווניםהם עברו מחיבוק ונישוקלכל מגע; והם עברו מרשימת העריות בויקרא יח לכל אשה בעולם מכיוון שהיא ספק נדה. אין שוםבסיס תלמודי או הלכתי לשתי ההרחבות האלו. המגמה המחמירה הזאת מקורה כנראה בספרותהמוסר ובמדרשים מאוחרים ולא בספרות ההלכה. אם מישהו או מישהי רוצה להחמיר על עצמובתור מידת חסידות קשה למנוע את זה ממנו, אבל רצוי מאד להפסיק ללמד ולדרוש שאסור לגברלגעת באשה או ללחוץ את ידה, דבר שאין לו שום בסיס הלכתי.
לבסוף, אם אשה מושיטה יד לגבר חייב הגבר ללחוץ את ידה שהריכבוד הבריות דוחה איסורדרבנן” — קל וחומר שהוא דוחה מנהג שאין לו שום בסיס הלכתי. כמו כן, “כל המלבין פני חבירוברבים כאילו שופך דמיםאואין לו חלק לעולם הבא”.
האם הרב מסכים ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

מסכים עקרונית. לגבי אישה שמושיטה יד אני לגמרי מסכים. לגבי סתם מגע שאינו של חיבה, אכן לדעתי אין איסור. אבל מגע של חיבה (חיבה מינית) גם אם אינו חיבוק ונישוק אסור. לא שנא זה מזה.
לגבי המעבר מעריות לנידה אני חושב שיש להרחבה כזאת בהחלט מקום מסברה.

פאפאגיו הגיב לפני 4 שבועות

שמואל. ציטטת שכבוד הבריות דוחה ל"ת מדרבנן. לכאורה החילוק פשוט, יש הבדל בין איסור דרבנן סתם, לבין איסור שמטרתו הרחקה של יהרג ולא יעבור במיוחד בעריות. כנראה לא סתם הרחיבו את את ההרחקות.

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

נחלקו הראשונים לגבי אביזרייהו דרבנן האם חייב ליהרג

השאר תגובה

Back to top button