מטרת הבריאה

שו"תקטגוריה: אמונהמטרת הבריאה
אורן שאל לפני 6 חודשים

שלום הרב,
זכור לי שבמהלך סדרת השיעורים על אמונה דיברת על כך שהיית מצפה אפריורית לפני ההתגלות בסיני, שתהיה התגלות כזאת כדי שתחשוף לנו את המטרה בבריאה. מצד שני, זכור לי שגם דיברת על שלמות והשתלמות כמטרות אפשריות של הקב"ה בבריאה, במובן שהוא משתלם דרכנו. אבל כדי להשיג את מטרת ההשתלמות לא חייבות להיות מצוות או התגלות, מספיק שבני האדם משתלמים ע"י שימוש בבחירתם החופשית ובשכלם וכך הקב"ה משתלם דרכם. אז בעצם השאלה שלי היא האם חייבות להיות התגלות או מצוות כדי שהקב"ה ישיג את מטרתו בבריאה, או שלא, כי יכולים להיות דברים אחרים כמו השתלמות שלא מצריכים התגלות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

גם את זה הוא היה צריך לומר לנו: שמוטל עלינו להשתלם. בלי התגלות לא הייתי יודע מה תפקידי. זה כמובן רק צד אחד של המטבע. הצד האחר הוא המסורת שמגיעה אלינו על ההתגלות ובה ציוויים שלא היינו מעלים בדעתנו.

אורן הגיב לפני 6 חודשים

אבל זה נראה שכל עניין השלמות וההשתלמות כמטרת הבריאה נולד מסברה, ולא מתוך התגלות כלשהי שאומרת שזה תפקידנו.

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אני לא חושב. עקרונית ייתכן שהקב"ה לא צריך ו'או לא רוצה להשתלם. אחרי שיש התגלות והקב"ה מטיל עלינו משימות, אני שואל את עצמי מדוע הוא צריך אותנו. שיבצע את זה בעצמו. ועל כך התשובה היחידה האפשרית היא בעיית השלימות וההשתלמות.

איתן הגיב לפני 6 חודשים

לגבי הצד הראשון של המטבע
מהאבות ומעדויות התנך על נורמות לפני מעמד הר סיני זה נראה שגם בלי ההתגלות אפשר לדעת מה התפקיד בעולם, לא?

אורן הגיב לפני 6 חודשים

אוקיי, אבל גם בלי עניין השלמות וההתשלמות יש עוד מספר טעמים אפשריים שיוצאים מסברה שלא מצריכים התגלות:

בכתבי האריז"ל נאמרו שני טעמים כלליים לבריאת העולם – "שיתגלו שלימות כוחותיו", ו"יכירו גדולתו". או לפי מה שאומרים בחב"ד: נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. האם אלו לא מספיקים מבלי שתהיה התגלות?

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

איתן,
מהתנ"ך עולה בבירור ובאופן מובהק ההיפך. כל פעם שמישהו מחפש משמעות זה מתחיל בקשר עם הקב"ה ובציווי שלו. אדם הראשון, אברהם, משה, עם ישראל. כשאברהם מחפש משמעות זה מתחיל בבורא ובציוויים שלו (שקדמו למתן תורה). כל אלו התגלויות.

אורן,
הטעמים הללו הם אולי אפשריים (אין לי מושג מניין הוא שואב אותם), אבל גם אם הם נכונים הייתי צריך התגלות כדי לדעת אותם. ובטח הייתי צריך פרטים איך מתגלים כוחותיו או נוצרת דירה עבורו בתחתונים. מה מוטל עליי.

אורן הגיב לפני 6 חודשים

קח לדוגמא מה שכתוב ברמב"ם:
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו?
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: צמאה נפשי לאלהים לאל חי

כלומר ייתכן שמטרת הקב"ה בבריאה היא שברואיו יגיעו לאהבה ויראה שלו מתוך התבוננות (בבריאה עצמה); וכל זה לא בהכרח מצריך התגלות, לא?

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אבל את זה גופא צריך לומר לי. אחרת אני אולי אוהב אותו (ואולי לא) אבל לא אפעל כדי לאהוב אותו. אהבת ה' גם היא מצווה, ולא סתם מצב טבעי או חוויה.

אורן הגיב לפני 6 חודשים

אבל יש מצוות שאפשר להבינן בסברה מבלי התגלות. כעין מה שר' שמעון שקופ אומר לגבי תורת המשפטים, ושאלתו מנין שצריך לקיים את מה שכתוב בתורה. כלומר, כמו שיש סברה שצריך לקיים את מצוות ה', ישנה גם סברה כזאת שצריך לידע את ה' ע"י התבוננות בבריאתו.

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

אחזור שוב על אותה טענה: דווקא בגלל שאפשר להבינן בעצמי זו ודאי אינה מטרת הבריאה. ההבנה הזאת קשורה למבנה חברתי מתוקן. כל הרעיון של תורת המשפטים של ר"ש הוא שהיא אינה ערך דתי אלא ערך מוסרי-חברתי.
אני לא יודע את הערך לידע את ה' מתוך התבוננות בבריאה אפילו אחרי שהייתה התגלות. בעיניי זו המצאה של הרמב"ם. בטח שלא הייתי מסיק זאת מסברה, ובטח לא הייתי מסיק שזה תפקידי וזה מה שמתקן את העולם וממלא את מטרותיו של הקב"ה בבריאה.

השאר תגובה

Back to top button