מי זה דיקרנוסא ?

שו"תקטגוריה: כללימי זה דיקרנוסא ?
חיים שאל לפני 2 שנים

שלום הרב מיכי,
מי זה דיקרנוסא ?
בברכה, חיים

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

זה מישהו ששמו מתחיל בדל"ת ומסתיים באל"ף. 🙂
מקובל לחשוב שזה אחד משמותיו של הקב"ה. יש מקומות בהם ניתן להתרשם שזה מלאך כלשהו.

טירגיץ הגיב לפני 2 שנים

(יש לי עניין מיוחד בשם הזה כי בילדותי שאלו אותי לבאר איך דיקרנוסא יוצא מפסוק והריקותי לכם ברכה עד בלי די ומפסוק נסה עלינו אור פניך ה', כפי שכתוב בסידורים (לפחות הספרדים). ואם לא שנאמר שהמקובלים ליקטו להם אותיות עד בלי "די" (די) + והריקותי (קר) + נסה עלינו (נסא) = דיקרנוסא, לא מובן איך יוצא הפסוק מהשם. ומצאתי שהפסוק המלא של והריקותי לכם וכו' יש בו 29 תיבות וראשי התיבות בגימטריה הם 398 סה"כ 427 ויחד עם הפסוק כולו 428 וזה בגימטריה חת"ך, וחת"ך עם ג' אותיות 431 שזה בגימטריה דיקרנוסא. ודומני שלא יצא לי לראות מי שפירש ככה. והפסוק השני נסה עלינו וכו' לא הצלחתי לבאר בדרך הזו. ומ"מ מאז תמהתי לעצמי מה מצאו המקובלים בשם הזה ושמתי ליבי לזה, ומתישהו ראיתי פיתרון וכמדומה לי שזה היה אצל אחד שבא ללגלג על הקבלה, ואציגנו)

בגמרא פסחים קיא ע"ב כתוב "איסרא דמזוני – נקיד שמיה. איסרא דעניותא – נבל שמיה". ופירש רש"י איסרא דמזוני – מלאך הממונה על הפרנסה. ומעתה דעת לנבון נקל שדיקרנוסא הוא אנגרמה של "אסור נקיד" ומשם המציאוהו המקובלים.

וכיוצא בזה יראה הרואה בסגולת הר"ש מאוסטרופולי שקוראים (הספרדים לפחות) בערב פסח, איך הולך שם וממציא לו שמות של מלאכים ועושה מהם חידות ואז פותר אותם הפלא ופלא, ומי יאמין לו שלא המציא אותם לצורך הפיתרון (מומלץ מאד לקרוא את ה"סגולה" הנכלולית הזאת. ילד הייתי והתפעלתי מאד מהסגולה הזאת פלאי פלאות. עד שגדלתי ונפל האסימון וכו' וזה לא היה נעים. ועי' באברבנאל דניאל פרק י"א וד"ל)

טירגיץ הגיב לפני 2 שנים

כעת נפל ברעיוני דבר דרך השערה בעלמא. הגמרא הנ"ל אומרת איסרא דמזוני ומפרש רש"י מלאך הממונה על המזונות. ממתי איסר זה לשון שלטון? אולי ממונה הוא כלי בידו של הקב"ה (כמו ויאסור יוסף מרכבתו). אבל אפשר גם אחרת:
יש בתנך מלכי אשור שלמנאסר ותגלת פלאסר (כבשו את ישראל וחלק מיהודה). ובשמות המלכים מאד נפוץ שמרכיבים את שם האל באותו מקום. כמו מלכי בבל נבוכדנצר פותח בשם האל 'נבו', ובלשאצר פותח בשם האל 'בל' (ככתוב כרע בל קורס נבו. ונבוכדנצר קרא לדניאל 'בלטשאצר' "כשום אלהי"). אתבעל מלך צידון ו'בעל' אלוהיהם. וכך גם רוב מלכי יהודה. נראה לכאורה ש"אסר" היה באשורית כינוי למלך או ע"ז. כמו 'אל' אצל כמה עמים.

טירגיץ הגיב לפני 2 שנים

סליחה על ההצפה אבל דבר שהונח בירכתי מוחי שנים פתאום התעוררו לי בו מחשבות

כתבתי למעלה שלא הבנתי מה שכתוב בסידורים ששם "דיקרנוסא" יוצא מפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ומפסוק "נסה עלינו אור פניך השם". והצעתי גימטריה על גבי גימטריה איך דיקרנוסא יוצא מהפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". והפסוק השני "נסה עלינו אור פניך השם" לא התפרש ככה.

ועכשיו אני רואה שאם לוקחים את תיבות נסה עלינו אור פניך, ראשי תיבות נעאפ, וסופי תיבות הורכ, סה"כ בגימטריה 432, ודיקרנוסא בגימטריה 431 ועם הכולל 432. נראה לי שהאמת מוכיחה על עצמה שזו כוונת המקובלים שהשם הזה יוצא מהפסוקים הללו בדרכי הגימטריות הללו שהן כמחוגה ביד המשרטט. ובחרו את הפסוקים האלו משום שאצלם דיקרנוסא ממונה על הפרנסה כמו שם חת"ך (שגם הוא בגימטריה כנ"ל, ככתוב בסידורים), והפסוקים הללו עוסקים בפרנסה ובהארת פנים מיוחדת, וגם שאפשר ללקט מהם אותיות דיקרנוסא כפי שכתבתי למעלה.

חח הגיב לפני 2 שנים

https://youtu.be/aFH8vNzqjR4
הסבר לגבי דיקרנוסא
באופן כללי ערוץ די מעניין

השאר תגובה

Back to top button