מכירת הבכורה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימכירת הבכורה
ע"מ שאל לפני 3 שבועות

שלום, הרב.
ראיתי שאלה כיצד עשו הקנה את הבכורה ליעקב, והרי הבכורה הינה דבר שלא בא לעולם. בהתחלה חשבתי שזהו פלפול בעלמא, אך אח"כ ראיתי שדן בכך הטור בפירושו עה"ת בשם הרא"ש (פ' תולדות), ואף הוכיח מכך שע"י שבועה חל קניין בדבר שלא בא לעולם, וכן דנו בקושייה זו בשו"ת הריב"ש (סי' שכ"ח) ובקצוה"ח (סי' רע"ח) ובשו"ת שואל ומשיב (תליתאה, ח"ב סי' קס"ג). ואני לא מבין מהיכי תיתי לדון בהלכות קניינים עפ"י סיפור בספר בראשית. מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

כך מקובל במפרשים. אכן אני מסכים שאין לזה בסיס ממשי. עניתי על כך רק אתמול.
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/

השאר תגובה

Back to top button