מספר שאלות

א׳ שאל לפני חודש 1

לכב' מורנו הרב שליט"א
הרב מכיר אולי איזה רצף של אוטיזם שמתמקד בזה שהאדם חושב שהוא הצודק בכל דבר כי הוא חכם ועשה דברים גדולים ולכן הוא מוחק כל מי שלא חושב כמהו?
אן משהו דומה בעניין?
כמה תמיהות להלכה,
א] האם לחיילים מותר לקחת שלל 'מדין כיבוש' (גיטין לח ע"א) שהרי ה'כובש' הוא צה"ל, יל"ע מדין המציל מן הארי שהרי כל בית נשרף לאחר ש'כובשים' אותו…
ב] בחנוכה שהי' האם חיילים הנמצאים כל הלילה בטנק ואוכליםוישנים שם, האם יכולים הם להדליק נר חנוכה בברכה בטנק? ואולי יש להביא ראיה  מדברי הפוסקים שדנו לעניין "בית סוהר" שזהו דירה בעל כורחו…
בברכת תלמיד מפי כתבכם

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

לא מתמצא בדיאגנוסטיקה, אבל כמובן יש טיפוסים כאלה.
א. בפשטות הלכתית כן, אבל יש דינא דמלכותא שלא.
ב. נראה שעקרונית כן, אבל אסור להדליק אש בטנק.

השאר תגובה

Back to top button