מעשה שבת של חילוני

שו"תקטגוריה: הלכהמעשה שבת של חילוני
אורן שאל לפני 8 שנים

שלום הרב,
רציתי לשאול לגבי מקרה שבו אדם מתארח אצל משפחה חילונית בשבת. לפעמים אחד מבני המשפחה מדליק את הטלויזיה בשבת. האם מותר לצפות בה במקרה כזה? החשיבה הראשונית שלי היא שזה אומנם מעשה שבת, אבל מי שעשה אותו הוא בגדר שוגג ולכן ההנאה ממנו אסורה רק לעושה המעשה. בנוסף המעשה לא נעשה עבורי, אלא עבור מי שהדליק.
בנוסף, מה יהיה הדין לגבי צפייה בתוכנית שבה מופיעים יהודים בשידור חי (נגיד אולפן שישי), שם המעשה בניגוד למקרה הקודם נעשה עבור הצופים הפוטנציאליים (כלומר בין השאר גם עבורי אם אצפה בתוכנית). 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 8 שנים

לרוב הדעות מעשה שנעשה בשוגג אסור עד מוצ"ש גם לאחרים (או"ח שיח ס"א). אמנם בזה אולי אין חפצא שנעשה (הטלויזיה המודלקת אינה חפצא אלא מצב של החפצא) ויש שהתירו בכה"ג (דומני החיי"א תולה זאת בחפצא). אמנם המ"ב מצדד להקל במעשה שאסור מדרבנן לאחרים בו ביום.
ככל הזכור  לי במעשה שבת של יהודי לא חילקו אם זה נעשה למעני או לא. אבל הצו הקטגורי ודאי אוסר זאת (שהרי אם כולם היו נמנעים מצפייה היו מפסיקים את זה).

אורן הגיב לפני 8 שנים

כמה שאלות קשורות:

1. האם זה באמת נכון להגיד שמעשה שבת של חילוני נחשב כמעשה שנעשה בשגגה?
2. האם יהיה מותר לכתחילה להשאיר רדיו או טלויזיה דלוקים לפני שבת על ערוצים של גוים, או של תוכניות ישראליות מוקלטות שאינן כרוכות בחילול שבת?
3. האם יש ערך לדעתך בשמירת שבת של חילוני (או באי חילול שבת של חילוני) כאשר אין לו שום כוונה כללית שהשמירה/אי חילול נעשים בגלל שהשם ציווה על כך.

מיכי צוות הגיב לפני 8 שנים

1. מעשה שבת של חילוני שלא מאמין במתן תורה הוא אונס או מקסימום שגגה (פחות מאומר מותר).
2. זה מותר, אבל אי אוושא מילתא (משמיע רעש שנשמע בחוץ כשלא יודעים שזה הושאר מראש) אז אסור מדרבנן.
3. לא. פירטתי במאמרי על הכשלת חילוני בעבירה. לגבי הנחת תפילין של חב"דניקים ברחובות, יש ויכוח מאד מעניין בין רבי יצחק הוטנר שמייצג את תפיסתי לבין הרבי מחב"ד (שליט"א ז"ל). אני לא מוצא אותו ברשת (פעם ראיתי אותו), והייתי שמח אם מישהו ימצא ויציג אותו כאן.

אורן הגיב לפני 8 שנים

1. האם יש הבדל מבחינה הלכתית בין מעשה שבת באונס למעשה שבת בשגגה?
3. אם אין ערך בכך, אז לכאורה טיעון הצו הקטגורי בטל, מכיוון שמדובר בחילונים שמפיקים ומשדרים את התוכניות הללו. הקישור למו"מ בין ר' יצחק הוטנר לאדמו"ר מחב"ד מופיע כאן:
http://chabadlibrary.org/books/pdf/mbhg-h.pdf
בעמוד 88 ואילך

מיכי צוות הגיב לפני 8 שנים

תודה.
1. נחלקו בזה הפוסקים (ראה תורת המלאכות, כרך ב, סי' רמז). בפשטות באונס לא קנסו.
3. אכן נכון.

אורן הגיב לפני 8 שנים

לפי מה שאתה אומר כאן, האם יהיה מותר להגיד לחילוני לעשות מלאכה עבורך בשבת? (ברמז או שלא ברמז)

מיכי צוות הגיב לפני 8 שנים

לא. בגלל שאם אתה אומר לו זה נחשב כאילו אתה עשית בעצמך. כמו ספייה בידיים שאסורה לקטן (אף שמעשיו אינם עבירות), ראה יבמות קיג. ואף בספייה לגדול אמרו כן (כשהגדול שוגג. ראה רמב"ם סוף הל' כלאיים ומקבילות בהל' נזיר והל' טומאת מת שמצויינות במהדורת פרנקל ובנו"כ שם).

מושה הגיב לפני 7 שנים

אם אני אומר לחילוני מבעוד יום בשעה 2 בצהריים מחר (שזה שבת) תדליק טלויזיה?
מה ההבדל בין חילוני מאמין בה' לחילוני אתאיסט. לגבי תשובתך 3 לשאלת אורן הנ"ל?
אם יש חילונים מעורבים אז מספק כזה מה תהא תשובתך 3?

ולגבי ערך שמירת שבת לחילוני – מדוע אין ערך כבוד הרב? הרי אם מתחייב על לא תעשה , מן הדין שיקבל שכרו על השמירה. ומדוע לא נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה?
השארת TV דלוקה בלי קול (יש פס מילים) האם יש חשש אוושא?
נניח שיש קול ואנחנו נרשום על הדלת שבבית הזה הושארה TV דלוקה או/ו רדיו דלוק, יש עם זה בעיה?
כבוד הרב איך מותר TV הרי זה עשות חפציך, זה לא דברי קדושה, למה מותר? זה מזכיר קצת מוקצה.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אמריה לנכרי שאני, שכן יש שאסרוה מדין שליחות חומרא (רש"י ר"פ מי שהחשיך).
לגבי מעשיו של חילוני, ראה מאמרי כאן:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94/

טלביזיה אינה שונה מסתם דברי חולין שמדברים בהם, או קריאת ספר רגיל. מותר לעשות בשבת דברי חולין.

השאר תגובה

Back to top button