מצוה לשמוע בקול חכמים

שו”תקטגוריה: הלכהמצוה לשמוע בקול חכמים
אמ שאל לפני 8 חודשים

הורו חז”ל וידע אחד מהם שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה מהו ? מי אמרינן כיון דקביל עלייהו חובה לשמוע בקול חכמים ויעשה כדבריהם או לא יהיה כוחם גדול  מבית דין הגדול ויעשה כדעתו

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

עקרונית אם אתה יודע שטעו אין חובה לעשות כדבריהם. אבל לא הבנתי כיצד אתה יכול לדעת שהם טעו.

אמ הגיב לפני 8 חודשים

לא הבנתי מה לא מובן ? אם זו דרשה יש פירכה ואם סברה יש סברה נגדית יותר טובה

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

סברא יותר טובה לא מספיקה. כדי לחלוק על סנהדרין דרושה וודאות. אני לא רואה כיצד אתה יכול להגיע למצב של וודאות ביחס לזה.

אמ הגיב לפני 8 חודשים

יש לי את אותה רמת וודאות שיש לי בדרישה לוודאות בשביל לחלוק על סנהדרין

אמ הגיב לפני 8 חודשים

אם אפשר לתת טעם לדבריך גם לעיקרון שאין חובה וגם הדרישה לוודאות . תודה

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

אתה עצמך כתבת מדוע לא לשמוע בקול חז”ל, שהרי כוחם לא גדול מזה של סנהדרין. ההנחה היא שאם סנהדרין טועה אין חובה לשמוע בקולה (זו סוגיית טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים, בריש הוריות).
הדרישה לוודאות היא מכוח סברא פשוטה. אם כל מי שחולק על הסנהדרין לא צריך לשמוע בקולם אז סמכותם ריקה מתוכן. בדיוק כמו שהזכות והחובה של חייל לא לציית לפקודה קיימת רק במצב של “פקודה לא חוקית בעליל”, כלומר כשברור בתכלית שהפקודה לא חוקית ולא בכל פעם שנדמה לו שהיא אינה חוקית.

אליעזר הגיב לפני 8 חודשים

אז למה כל מי שהוא גמיר וסובר נחשב תולה בדעת עצמו, וכי כל אדם המצוי בעולם התורה הגיע למסקנה וודאית נגד הסנהדרין? אם לדעתך נדרש מאדם זה להישמע לסנהדרין כסמכות [ולא כבירור הלכה גרידא] אין החטא מוטל על כתפיו.

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

מי שגמיר וסביר והגיע למסקנה ברורה הוא תולה בדעת עצמו. מה לא ברור כאן?
וראה שם דין מבעט בהוראה. וכל זה במי שהוא גמיר וסביר, מה שכל אחד צריך להחליט האם הוא בכלל זה. ועוד יש לדון האם לא דרושה כאן סמיכה ורשות לדון, מה שלא קיים האידנא.

אמ הגיב לפני 8 חודשים

אתה חושש לחולק על הסנהדרין והתורה חוששת רק למורה כדעתו כנגד הסנהדרין . ואולי גם אתה חושש לזה ואינך מורה כנגד חז”ל ?

השאר תגובה