מקומו של איסור ריבית ביו"ד או חו"מ?

שו"תקטגוריה: הלכהמקומו של איסור ריבית ביו"ד או חו"מ?
אורן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
זכור לי שהזכרת את עניין מיקומו של איסור ריבית ביו"ד כסימן לכך שמדובר באיסור שאינו בין אדם לחברו אלא בין אדם למקום. כלומר, יש בו משהו שדומה לאיסור חזיר או כלאים. אבל לאחרונה גיליתי שאיסור ריבית קיים גם בדת ההינדואיזם, ואני מסיק מכאן שהייתה הבנה אינטואיטיבית לבני אדם שעניין הריבית מנוגד למוסר הטבעי (כמו שיש הרבה איסורים מוסריים בדתות אחרות – לא תרצח, לא תגנוב וכו). אבל במקום שעניין הריבית לא מנוגד למוסר הטבעי, נראה שהדבר לא אסור בכלל. לא שיש פה איזשהו טעם שנשגב מבינתנו, אלא בינתנו היא זו שמגדירה את האיסור (כמו כל האיסורים שבין אדם לחברו). גם איסור אונאה הוא איסור שלא כל כך מיושם בימינו מאותה סיבה שכאשר המציאות החברתית-כלכלית משתנה, כללי המוסר הכלכליים משתנים יחד איתה. מה דעתך על כך?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראשית, לא אמרתי שזה איסור בין אדם למקום. זה איסור בין אדם לחברו אבל הוא איסור ולא חובה/זכות משפטית. זה חילוק אחר לגמרי.
לגבי השאלה האם שינוי הנורמה משנה את האיסור, זו שאלה טובה שחשבתי עליה לא פעם. מקובל לחשוב שלא, אבל אני באמת לא בטוח. והוא הדין לאונאה. באונאה זה עוד יותר קל, כי האיסור הזה מופיע בחו"מ, ובזכויות וחובות קל יותר לתלות אותם בנורמות ומקובלות חברתיות. אדם שמוותר על זכות הזכות בטלה (כעין מתנה על מה שכתוב בתורה). אמנם באונאה אין איסור 
לגבי ריבית, אני חושב ששינוי ידרוש משהו מעבר לטעמא דקרא (שלהלכה מקובל שלא דורשים). אם תצליח להראות את גדר האיסור באופן שלא שייך היום. יש אמירות כאלה לגבי ריבית בבנקים.

אורן הגיב לפני 3 שנים

אז אם אתה מודה שאיסור ריבית הוא איסור שבין אדם לחברו, אז במקום שאדם מוכן למחול לחברו על האיסור, מדוע שזה לא יועיל? המחילה שאני מתכוון אליה כאן, שכל האנשים בחברה מוכנים למחול אחד לשני על האיסור מכאן ועד עולם כי כך כולם ירוויחו. אם אין פה פגיעה לא בקב"ה ולא בחברה, מה הסיבה לאסור?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מי אמר שאפשר למחול על איסורי בין אדם לחברו? אדם יכול למחול על זכויות ולא על איסורים. הרי בריבית יש איסור גם לתת ריבית. לשיטתך אין כאן מקום לאיסור, כי אם הוא נותן את הכסף אז הוא ודאי מוחל.
שים לב שאפילו בזכויות, כמו לגבי אונאה למשל, מחלקים בין תנאי "על מנת שאין לך עליי אונאה" לבין תנאי "אין בו אונאה" (ב"מ נא ע"ב. חו"מ סי' רכז, סכ"א). הראשון תקף והשני לא. רואים שאי אפשר להתנות אפילו על זכויות. כל עוד כרוך בזה איסור אין תנאי. התנאי הראשון מועיל רק בגלל שזה כאילו התקבלתי (זו מתנה ולא ביטול האיסור).

אורן הגיב לפני 3 שנים

אני משער שחוסר היכולת למחול נובע מהחשש שהמחילה נעשתה שלא בלב שלם, ויש פה מעין ניצול. כמו שבימינו יש איסור על זנות או סחר באיברים מתוך הנחה שהדברים האלו נעשים שלא בלב שלם או בהסכמה לא מלאה. אבל במקום שאין חשש לניצול או הסכמה לא מלאה, אני לא מבין איזו עילה יש לאסור את הדבר? או איזה סיבה יש לכך שאין אפשרות למחול?

בוא ניקח לדוגמא את חיוב צדקה. אם כל העניים ימחלו על חיוב הצדקה בלב שלם, האם עדיין יהיה חיוב לתת להם צדקה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא סביר, אחרת לא היה הבדל בין שאין לך עליי אונאה או שאין בו אונאה.

השאר תגובה

Back to top button