מקור ספר הזוהר

שו"תקטגוריה: אמונהמקור ספר הזוהר
ישראל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב.
א. מה דעתך לגבי מחברו של ספר הזוהר? מבדיקה שערכתי נראה שדי קשה להכריע מי באמת כתב אותו, ובטח שקשה לקבל שרשבי כתב את כל הנוסח של הספר שנמצא בידינו למרות שבישיבות יש הסכמה מלאה לכך שזה רשבי.
ב. איך הרב ממליץ ללמוד קבלה? באלו ספרים לעסוק בהתחלה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

 
א. דעתי היא שברור שהוא לא חובר על ידי רשב"י (הרי יש בו קטעים שנאמרו על ידי חכמים מאוחרים לרשב"י). מקובל כיום לחשוב שהוא נערך בימי הביניים, אולי ע"י ר"מ די ליאון. לא נכון שבישיבות יש הסכמה מלאה לכך. כבר עמד על כך ר"י עמדין במטפחת ספרים ועוד הרבה.
ב. אמנם עסקתי בזה אבל איני חש בר סמכא. אני גם לא חושב שיש דרך כללית לכולם. כל אחד צריך לבחור את דרכו. עדיף לחפש מישהו ולהתחיל ללמוד אצלו, ואז להתחיל להתגלגל לספרים ומורים שייראו מתאימים לך.
——————————————————————————————
אמיר:
דומני שר' יעקב עמדן ב"מטפחת ספרים" מייחס את הזוה"ק לרשב"י אך מפקפק בייחוס של חלקים מתוכו לרשב"י וטוען שהם הוספה מאוחרת

אגב מחלוקת קשה מאוד שהייתה על הנושא הזה בתוך קהל שומרי ומצוות [לאפוקי מאנשים שלא מעולמה של תורה שהתבטאו בנושא -אנשי חקר הקבלה וכד'] ממש בדור האחרון הייתה בתימן בין תלמידי הרב יחיא קאפח שטען שהזוה"ק נכתב מאוחר ולא מפי רשב"י יצאו הדברים ושאין בדבריו קדושה ,ההולכים בדרך זו כונו "דרדעים" ומתנגדיהם תלמידי הרב יחיא יצחק הלוי בר הפלוגתא של הרב קאפח שהאמינו בקדושתו של הזוה"ק וייחוסו לרשב"י שנקראו "עיקשים"

המחלוקת הזו הייתה קשה וכואבת ובמובנים מסויימים הזכירה את המחלוקת ההיסטורית בין החסידים למתנגדים  
——————————————————————————————
הרב:
תודה.
——————————————————————————————
ישראל:
האם אתה ממליץ על הספרים של גרשם שלום? 
——————————————————————————————
הרב:
לא קראתי (פרט לדברים בגו). זה מעניין. המלצות הן עניין של טעם.

השאר תגובה

Back to top button