נאמנות המסורת ותקפות ההתגלות

שו"תקטגוריה: פילוסופיהנאמנות המסורת ותקפות ההתגלות
אנונימי שאל לפני שנה 1

במהלך הטרילוגיה הרב מנסה להראות כיצד קיומו של אלוהים רזה (שבעצם הוא לא כל כך רזה) מבחינה פילוסופית הוא המסקנה הסבירה ביותר, ובאופן שכמעט ולא (ואולי בכלל לא) מותיר מקום לעמדה אחרת שאיננה ספקנות מוחלטת בכל סוגי צבירת הידע במציאות. אך ביחס לנאמנות המסורת ברור לרב שהטיעונים אינם מותירים את האדם בפני יחס דומה בשקילה בין להאמין ללכפור (שכן אפילו על עצם אותנטיות המסורת של מעמד הר סיני ויציאת מצרים, מבלי קשר למה היה במעמד עצמו, המחקר הביקורתי מערער ווודאי שטענותיהם לא יכולות להיחשב כמופרכות לחלוטין גם אם לא מקבלים אותה). אך האם מצד הסברא האפריורית לא היינו מצפים שההתגלות תתבצע באופן כזה שכמעט ולא יותיר ספק לאדם מצד טיב הנאמנות של העברת המסורת (או אפילו שתתחדש בכל דור ודור)? ואם כן האם לא מדובר בשיקול כשלעצמו כנגד נאמנות של מסורת שכן היא ניתנת לערעור היסטורי בכמה דרכים (נושא שבו לא נכנסת אל עובי הקורה) ועל כן לא היינו מצפים שהתגלות של הקב"ה, שהיא הדרך בה האדם מממש את תכליתו, תינתן באופן כל כך בר ערעור מבחינה היסטורית? והאם העובדה שטענת החשיפה להתגלות נעשתה רק בפני אומה ולא בפני האנושות גם היא אינה מפחיתה את הסבירות האפריורית שזו הדרך בה אלוקים יחליט להתגלות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

זה בהחלט טיעון נגד האמונה במסורת, אבל יש לקחת אותו בחשבון יחד עם עוד טיעונים אחרים ולהגיע לשורה תחתונה.
מעבר לזה, אני חושב שמדובר בטיעון די חלש, כי אתה מניח משהו על הדרך בה ראוי לקב"ה לנהוג. זה קצת יומרני בעיניי.

אנונימי הגיב לפני שנה 1

אך האם זה לא מה שהרב עושה בשיקול האפריורי לחיפוש ההתגלות בעולם (כי תכלית החברה לא יכולה להיות תיקון החברה עצמה)?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ראשית, זזה שיקול גם אצלך וגם אצלי, אבל כתבתי שאינו חזק. כתבתי לא פעם שגם אצלי הוא מצטרף למכלול. מעבר לזה, לדעתי יש הבדל בין אמירה שהוא לא עושה דברים בלי סיבה (שזו אינטואיציה כללית), לבין טענה ספציפית שמתאימה לבני אדם ומסיקה על דרך ההתנהגות הראויה לו (איך להתגלות).

א הגיב לפני שנה 1

הרב: אם תכלית החברה לא יכולה להיות מוסר (תיקון החברה), לשם מה נבראו הגוים שאינם מחויבים בתורה? בשביל שבעת המצוות? נשמע מאולץ, המצוות הללו נדירות מדי בכדי להוות הסבר מספק. מה מונע ממך לומר שהניסיון של התנהגות מוסרית ונתינת השכר על עמידה בו, הם נימוקים מספיקים לבריאת האדם?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ולשם מה נבראו החיות? ברור שיש בעולם קבוצות שאין להם מטרה מעבר לטבעם ולגבי הגויים זה גם שבע המצוות שלהם. מעבר לזה, הגויים יכולים גם להתגייר, בניגוד לחיות.
מעבר לזה יש אולי גם מטרות אנושיות (השכלה, מחקר, הבנת העולם).

א הגיב לפני שנה 1

נראה שלרוב החיות אין בחירה ומודעות עצמית, מה שמקל על ראייתן כמשרתות את האדם ולא תכלית לעצמה. לגבי גוים זה לא כך. האפשרות של המוסר כמטרה, כמו גם המטרות האחרות שציינת (האנושיות), מחלישות את הציפייה להתגלות (הן מאפשרות תכלית לבריאה שלא תאלץ את אלוקים להתגלות).

השאר תגובה

Back to top button