נזק נפשי/פסיכולוגי

שו"תקטגוריה: הלכהנזק נפשי/פסיכולוגי
נ ג שאל לפני 7 שנים

האם נזק פסיכולוגי מודגר כגרמא בנזיקין. חשוב לציין שבנזק פסיכולוגי יש "שינוי בגוף האדם" לדוגמא בפוסט טראומה יש הורמונים שהפרשתם מתגברת/יורדת בתגובה לטראומה
השאלה היא על מקרים בהם הזיק נזק גופני שממנו נובעת נזק נפשי לדוגמא אונס (הגם שלא ברור שמעשה האונס יצר נזק פיזי) מה הדין לגבי הנזק שנובע מחמת מעשה האונס
ומה הדין לגבי טראומות שנגרמו מחמת משהו חיצוני או לא ישיר לדוגמא אדם שננעל בחדר מדרגות חשוך (באופן שהמזיק אשם) או ילד קטן שמראים לו סרט אימה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

שלום רב.
שאלה נכבדה שאלת והיא נוגעת לכמה וכמה אספקטים רחבים של היחס לפגעים נפשיים (כמו ההיתר לחלל שבת על פיקו"נ נפשי, כלומר חשש לפגיעה נפשית. יש באג"מ ובחת"ס דיונים על משלוח חולה נפש בי"ח שמטפל בו אבל מאכילו מאכלות אסורות. האם מותר לעבור איסור כדי לרפא את הנפש. ראה גם מאמרו של הרב ישראלי בתחומין א או ב לגבי פיקו"נ רוחני, כלומר חילול שבת על הצלת יהודי משמד. הוא מביא מחלוקת תוס' ורשב"א האם זה חמור מפיקו"נ גשמי או לא, וגם בזה יש לפלפל טובא). אין לי זמן להיכנס לזה ממש, לכן אתייחס כאן בקצירת האומר.
ראשית, אקדים שלדעתי ההיבטים הפיזיולוגיים, כל עוד הם לא ניכרים אינם רלוונטיים לדיון (ראה גם דיונו של הרב בינוביץ בתשובת והידועה בשיח נחום על כרטיס  מגנטי שפותח דלתות. שם הוא עומד על כך ששינויים העולם שלא ניכרים לא חשיבי שינויים לעניין מלאכת שבת). לכן אם נחליט שפגיעה נפשית היא פגיעה, זה יהיה נכון גם אם אין לה מקור אורגני, ואם לא – אז זה גם אם יש לה מקור כזה.
לעצם העניין, בתלמוד עצמו מוצאים שיש היתר לחלל שבת על חשש ביעתותא של יולדת או ילד וכדומה. אמנם שם הביעות יכול להביא לסכנת נפשות. אבל דומני שבדין שוריינא דעינא שמחללים עליו שבת, ונחלקו בזה רש"י ור"ת האם זה בגלל החשש למיתה (ר"ת) או שהעין יש לה חשיבות כמו החיים (רש"י). ולשיטת רש"י יש מקום גדול לסברא שפגיעה משמעותית בנפש ודאי חמורה לא פחות מעיוורון בעין. ואם הפגיעה פוטרת אדם ממצוות (כשוטה) אז לכאורה מחללים עליו שבת כדי שישמור שבתות הרבה כמו על פגיעה מסוכנת בגוף.
אמנם כל זה במישור העקרוני. אבל לגבי היזק ותשלומי נזיקין יש מקום לדון מדין היזק שאינו ניכר (כי הוצאות הריפוי הן רק גרמא ופטור עליהן בדיני אדם אלא אם מדובר בהיזק ניכר שאז אחד מחמישה דברים שמשלם החובל הוא ריפוי). אמנם לכאורה כשהפגיעה ניכרת בהתנהגות לכאורה הוי היזק ניכר, אבל כאן חזרנו לסברת הרב רבינוביץ דלעיל. ולדינא נראה מסברא שבימינו ודאי היזק כזה הוא ניכר לגמרי, וחשיב כהיזק רגיל לכל דבר. כמו שקניין רוחני על תוכנה לא נחשב היום דבר שאין בו ממש. בדברים אלו הכל תלוי בתרבות ובנוהגים שבסביבתנו. וכיום יש הכרה ברורה בפגיעה בנפש כפגיעה לכל דבר.
אבל כמובן דברים אלו זוקקים ליבון רב ומפורט יותר. 

נ ג הגיב לפני 7 שנים

תודה רבה על התשובה המהירה.
לדעתי אין קשר בין ההתר לחילול שבת לבין חובת המזיק לשלם על נזקיו. ההתר לחלל שבת בפיקוח נפש לא גורם לחיוב על נזק. אדם שיזיק את חברו באופן שהניזק יהיה במצב של פיקוח נפש בוודאי שמותר לחלל עליו את השבת ואילו המזיק יהיה פטור מלשלם.

לגבי ההיבטים הפיזיולוגים. לדעתי נזק ניכר לא באיך נראת השפעתו אלא האם יש "שינוי" בניזק השינוי צריך לגרום לחסרון ממוני כי אחרת הוא לא מזיק) ולכן "נסך" הוא היזק( יש הפסד ממןני) שאינו ניכר ( כי אין שינוי אמיתי ביין. השינוי הוא דיני רוחני ולא פיזי)

לעצם העניין שאלתי היא האם כאשר אדם לוקה בחרדה ממראה רצח צריך לשלם לו על כך כי יש שינוי מהותי בניזק (גם מבחינה פיזיולוגית וגם ניכר בהתנהגותו) חייבים עליו. או שכיוון שטראומה נוצרת לאדם בעקבות החויות והרקע ממנו הוא בא ניתן לומר שאין אחריות בלעדית למזיק על נזקיו כי גם הניזק "אשם" ולכן אפשר לפוטרו.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

גם לדעתי אין קשר ישיר, וגם כתבתי זאת. אבל חילול שבת הוא אינדיקציה או עוד הקשר שבו יש לדון בנזקים נפשיים. לכן הבאתי זאת.
לגבי הניכרות של ההיזק כבר כתבתי בדבריי שפיזיולוגיה פנימית אינה משהו ניכר. אם יש כאן משהו ניכר הוא בסימפטומים הנפשיים.
כשאדם לוקה בחרדה ממעשה רצח שלא נעשה עליו זהו לכל היותר גרמא. כמו אדם שרואה רצח ונבהל ונופל ונחבל.

השאר תגובה

Back to top button