סמכות חכמים

שו”תקטגוריה: אמונהסמכות חכמים
אביה שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
לפי ההבנה כי לחכמי המשנה יש סמכות פורמלית על חכמי התלמוד ולכן הם לא חולקים עליהם [למשל, תיובתא מאמוראים לתנאים], לא ברור כיצד מתיישבים עקרונות כמו “חסורי מחסרא והכי קתני” הרי זה שהם לא אומרים שהם חולקים עליהם, זה לא אומר שהם לא חולקים עליהם פרקטית, כלומר, גם אם האמוראים “מצליחים” להכניס את דבריהם בדברי התנא, לא ברור למה אין פה חלוקה על הסמכות הפורמאלית שלהם?,  הרי די ברור שהם חלקו על התנא!.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

השאר תגובה