סמכות מלמטה – המשך

שו"תקטגוריה: מטא הלכהסמכות מלמטה – המשך
אלון שאל לפני 2 חודשים

לרב שלום
אדם שמאמין באלוקים, אך אינו מאמין במתן תורה בהר סיני
אבל הוא מקיים את ההלכה מתוך מחוייבות "מלמטה" למה שעמו התחייב לקיים כדי לעבוד את ה'
כלומר הוא עובד את ה' בדרך שבה אבותיו עבדו/עובדים את ה', ומתוך מוחייבות אבל לא מתוך מחוייבות לצו ישיר מה'
האם אדם כזה "מצורף למניין" (כבטוי הרב)? כלומר, האם יש ערך בקיום המצוות שלו? האם הוא יכול להוציא ידי חובת קידוש וכו'? 
 
 
תודה ומועדים לשמחה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

הרמב"ם סופ"ח ממלכים כתב שלא. ואני הקטן מסכים

אלוו הגיב לפני 2 חודשים

ומה דינו אם יש לו ספק האם ניתנה בהר סיני ? והוא מקיים על הצד שהיא אכן ניתנה שם? (כבר לא קשור לסמכות מלמטה, סליחה)

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

זה נראה לי לגמרי בסדר. בעצם כל אדם הוא כזה, שבהרי אף אחד לא יכול להיות בטוח.

U.m הגיב לפני 2 חודשים

לא הבנתי איך הרב מבין את זה משם, אפשר הסבר?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אתה מדבר על הרמב"ם? זה כתוב שם. לא יודע מה אתה רוצה שאסביר.

U.m הגיב לפני 2 חודשים

משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל שנאמר מורשה קהלת יעקב ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח וכל מי שלא יקבל יהרג והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות.

הלכה יא
עריכה
כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא‏[1] מחכמיהם
מה הקשר בין זה לשאלה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אה, טובשציטטת. עכשיו הכל ברור. כעת תוכל לראות כמו כולנו שזה פשוט כתוב שם ולא נדרש שום הסבר. מה צריך להסביר כשהרמב"ם כותב שצריך לעשות מצוות מפני הציווי ולא משום טעם אחר (הכרע הדעת).

U.m הגיב לפני 2 חודשים

דבר ראשון, הרמבם רק מחלק בין חסידי אומות העולם לחכמיהם ולא בהכרח אומר שום דבר על ישראל.
דבר שני, השאלה לא היתה על הכרע הדעת או מפני הציוי אלא על מי שעושה בגלל שהוא מאמין בה' אבל לא שהוא ציווה בפועל, אבל הוא עושה מה שעמו התחייב לעבוד בו את ה', זה לא הכרע הדעת ולא מפני הציווי.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אותו דבר קיים גם ביחס לישראל. זו סברה פשוטה. ראה במפתח לפרנקל שם שהאחרונים כתבו כן (דומני שיש אחד שלא כתב כך, ודבריו תמוהים).
כל השאר זו הבנת הנקרא. סיימתי.

U.m הגיב לפני 2 חודשים

טוב, תודה על הקדשת הזמן.

השאר תגובה

Back to top button