ספק בברכה

שו”תספק בברכה
א שאל לפני 5 חודשים

לאחרונה חשבתי שבשעה שלאדם יש ספק האם בירך, ייתכן שהלכתית עליו להודות להקב”ה בלשונו. שכן, זו הציווי מדאורייתא ורבנן הם אלו שחידשו את טופס הברכה. וכיון שהוא בספק אזי נפסק שהאיסור של שם ה’ לשווא וספק דרבנן גובר. וממילא לכאורה חזרנו לדין המקורי של הדאורייתא (ושם אין שם ה’). ולא ראיתי כן בפוסקים. מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים
א הגיב לפני 5 חודשים

או! ברוך שכיוונתי!

א' הגיב לפני 5 חודשים

רק אשאל לסקרנות, האם הרב מכיר פוסק שכתב כן?

מיכי הגיב לפני 5 חודשים

לא

הלל הגיב לפני 5 חודשים

הרב שמואל טל מורה לברך בכינוי

חיים הגיב לפני 5 חודשים

הרב, הרי הפני יהושע שסובר שסברא דאורייתא לא אמר לברך במצב של ספק! נראה ברור שאחרי שחכמים קבעו גדר מסוים לדבר, אזי אחר שהן קבעו זאת, אדם שמבצע אחרת את המצווה, לא נחשב הדבר לקיום. והוא באמת צ”ע קצת מסברא. מה הרב אומר?

מיכי הגיב לפני 5 חודשים

מי אמר שהוא לא אמר? זה מה שעולה מדבריו.
באשר לעובר על דרבנן אי קיים את הדאורייתא, הדברים עתיקים וחבוטים. ראה מחלוקת ר”ן ותוס’ סוכה ג ע”א.

השאר תגובה