ספק ברכות בהרחת אתרוג

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיספק ברכות בהרחת אתרוג
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
לגבי ההלכה הזאת:
 
א) הנוטל אתרוג להריחו בימות השנה, מברך "ברוך אתה ה' אמ"ה הנותן ריח טוב בפירות", שזהו נוסח ברכת הריח על פירות הראויים לאכילה. 
 
ב) אתרוג של מצווה במהלך ימי החג, ואדם נוטלו להריח, נחלקו אם לברך עליו ברכת הריח, כי יש אומרים שבימים אלה אין הוא מוגדר כעומד לריח (שהרי עומד למצווה). וכדי לא להיכנס למחלוקת זו, כותב השו"ע שנכון שלא להריח באתרוג של מצווה בימי החג [הדגשה: עצם העובדה שהאתרוג משמש למצוה, אינה אוסרת להריח בו (עיין להלן בהקדמה לתשובה המורחבת), ולכן, ההימנעות מלהריח בו אינה נובעת מעצם זה שמשמש למצווה, אלא רק מכך שיש מחלוקת כנ"ל לגבי הברכה ואנו רוצים להימנע ממנה].    
 
ג) עם זאת, בשבת שבחג הסוכות, שאין מקיימים המצווה, אין מניעה לקחת אתרוג ולברך עליו ברכת הריח כרגיל ("הנותן ריח טוב בפירות", כדלעיל).
 
 
רציתי לשאול אותך לגבי האיסור להריח אתרוג בסוכות. מדוע לא אומרים ספק ברכות להקל בהקשר זה? הרי אם היינו נמנעים מכל הדברים שיש לנו ספקות הלכתיים לגביהם בהקשר ברכות היינו צריכים להימנע מהמון מאכלים (למשל פריכיות אורז) אבל אני לא מכיר שיש עניין להימנע ממאכלים שיש לגבי ברכתם ספק (בתחתית המייל הרחבה הלכתית בנושא).

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לענ"ד אתה לגמרי צודק, וספק ברכות להקל. לכן אם תרצה להריח עשה זאת ואל תברך.
אמנם הראיה מאוכל אינה ראיה, כי שם במקרה של ספק תמיד אפשר לברך שהכל ואז אתה יוצא יד"ח ברכת הנהנין. ואילו כאן לא בירכת כלל. ועדיין לדעתי אתה צודק לדינא.

השאר תגובה

Back to top button