סתם יינם

שו”תסתם יינם
נ' שאל לפני 3 שנים

שלום הרב מיכאל, 
1. האם איסור “סתם יינם” שייך היום לדעת המאירי? 
2. ומה דעתך בנושא? 
3. כיצד יש לנהוג יהודי טבעוני בחו”ל אם הוא נמצא במסעדה טבעונית, כל המוצרים כשרים ויש עניין של איסור בישולי גויים? האם זה גם עדיין תקף היום לדעתך ולדעת המאירי? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני חושב שכן, לפי הטעם של בנותיהם. אין היתר להינשא לגויה גם לפי המאירי.
לגבי בישולי גוים, נחלקו בזה רש”י ותוס’ עז לח. לרש”י הוא משום חשש שיאכילנו דבר טמא, ולתוס’ זה מ שום בנותיהם. לפי תוס’ הטעם עדיין שייך. לפי רש”י פחות, ועדיין יש בעיה שגם אם בטל טעם לא בטלה תקנה.
אמנם גם לגבי המאירי יש לדון בזה, לפחות בהלכות דרבנן (כמו סתם יינם). אבל יש מקום להקל גם בזה, היכא שזה כבר לא שייך בכלל. ראה מאמרי כאן:

ביטול ושינוי תקנות בימינו

השאר תגובה