עובדה מוסרית

שו”תקטגוריה: מוסרעובדה מוסרית
איש שאל לפני 4 שבועות

אתה מזכיר לפעמים את המונח ‘עובדה מוסרית’, אלו שאנחנו יודעים עליהן מהאינטואיציה שלנו.
אבל מה ההגדרה המושגית של ‘עובדה מוסרית’? מה בדיוק קיים במציאות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

איני יודע לומר זאת בצורה ברורה. אבל התחושה המוסרית היא של תצפית באידיאה כלשהי, אידיאת הטוב. זה בא לאפוקי מהתפיסה שהטוב נמצא רק בתוכנו ואין לו שורש בעולם האובייקטיבי. זו תמצית הריאליזם המוסרי.

קנה וסוף הגיב לפני 4 שבועות

אתה מתייחס לשאלה העובדתית (מדוע אנו חושבים שמשהו הוא טוב; צפייה באידאה או רק תחושה מתוכנו) או בשאלה הנורמטיבית (האם יש תוקף מחייב למוסר אלמלא הריאליזם)

ארי הגיב לפני 4 שבועות

כבוד הרב, עד כמה שהדבר אכן נצפה אך מניין שפענחנו נכון את הצפייה באידאה? דהיינו שאם נניח בפשטות שאותה תחושה של מוסר מסווגת לטוב רע וניטרלי, מניין לנו שמנגנון הסיווג נכון לגמרי? תוכיח אופטימיות שהיא נפרכת מדי פעם ע”י המציאות. וגם אופטימיות זו צפייה באידיאה מסוימת. אידאת ‘מה העתיד טומן בחובו’; נגטיב או פוזיטיב. אם התחושה שבדבר היא הגורמת לנו להניח את קיומה של אידיאת המוסר או אז תחושה של אופטימיות תגרום לנו להניח קיומה של אידיאת האופטימיות. וכוונת דבריי שעד כמה שהתחושה הסובייקטיבית אכן תקפה לאותו סובייקט ומוכיחה את קיומה של האידיאה אך ישנו חילוק מהותי. שאר החושים באים בסבבה. מקסימום הם טועים. אבל פה המחייב גדול מדי וממילא הצורך באמינות עולה בהתאם.
תודה ויום טוב!

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

השאלות הללו חוזרות שוב ושוב. יש לנו כמה סוגי תחושות, ולא כולן תחושות של הכרה. כשאני עצוב אין לי הו”א שזה משקף משהו בעולם. זו תחושה בתוכי פנימה. הכרה אינה תחושה ולא רגש. ההכרה המוסרית היא הכרה ולא תחושה.
אין לנו דרך בלתי תלויה לדעת שזה אמין ושיש דברים בגו. אין לנו גם דרך כזאת לגבי עקרון הסיבתיות ולגבי האמון בראייה שלנו. האם בגלל פטה מורגנה נוותר על האמון בעיניים?
מעבר לזה, אתה כותב שאלו שאלות חשובות ולכן צריך להיזהר לא לטעות. אבל אין לנו כלי אחר להכרה מוסרית, אז מה האלטרנטיבה?

השאר תגובה