על דין דיו בבבא קמא

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל דין דיו בבבא קמא
שואל שאל לפני 7 שנים

למדנו היום הגמרא בבבא קמא מחלוקת רבי טרפון וחמכים כל דין דיו- ויש לי כמה שאלות( שלא מצאתי להן תשובה)1. מה לגבי הכלל אין עונשין מין הדין לגבי מרים הנביאה איך השם העניש אותה בק"ו אם הוא לא רוצה שנעשה זאת אנחנו? 2. אני לא מבין את רבי טרפון למה אם יש לו (לפי רש"י) ה"א שמשמע שחצי נזק זה בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד אז ממה נשפך אם זה כך נגמר הסיפור ויש גזירת הכתוב שכך הוא הדין ואם זה בא רק לרשות הרבים ממילא יש דין דיו כמו במקרה של מרים? 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

א. אין עונשים מן הדין הוא כלל בדרשות הפסוקים. אבל אם הקב"ה עונש את מרים ומסביר זאת באמצעות קו"ח, אין בכך שום פסול. הוא לא העניש אותה בגלל הקו"ח, אלא בגלל שהוא החליט שכך נכון. לנו הוא מסביר זאת במונחי קו"ח. מעבר לזה, לשיטת כמה אחרונים לא עונשים מן הדין בגלל חשש שמא יש פירכא. אצל הקב"ה הוא יודע שאין.
ב. לא הבנתי את השאלה. הרי זו גופא קושיית הגמרא על ר"ט שממרים רואים את דין 'דיו'. ועל כך הוא עונה שיש הבדל בין דיו דמיפריך קו"ח לדיו אחר. ומכאן נופלת גם שאלתך השנייה. ר"ט סובר שדין ח"נ נאמר גם על רשות הניזק, אבל אם היינו לומדים מהפסוק היינו מחייבים שם רק ח"נ. שהרי זה מה שכתוב בפסוק. אבל בנוסף יש קו"ח מרה"ר לחצר הניזק, והוא מוסיף לנו עוד חצי. מה שלא מגבילים זאת בדיו זה כי הדיו כאן מפריך את הקו"ח (מהדיו יוצא שהקו"ח לא מוסיף מאומה על הפסוק). כל זה כתוב בפירוש בגמרא וזה גופא הדיון שם. לכן לא הבנתי את שאלתך כאן.

השאר תגובה

Back to top button