על הנסים ביום העצמאות ויום ירושלים

שו"תקטגוריה: הלכהעל הנסים ביום העצמאות ויום ירושלים
אבי שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכי,
מה דעת הרב על האפשרות להוסיף "על הנסים" בנוסח מתאים ביום העצמאות וביום ירושלים?
הנחת היסוד שלי (שניתן כמובן לחלוק עליה) היא שאכן היה כאן נס, כך שהשאלה נסובה סביב עניין סדרי התפילה: האם מותר להוסיף תוספות של צרכי ציבור בשלוש הברכות האחרונות? יש דיון על כך בטור בנושא התוספות בעשי"ת, וכידוע כיום מוסיפים אותן בהמשך לפסיקת השו"ע. לכאורה בנד"ד זה אפילו פשוט יותר, מכיוון שתוספת על הנסים במקום זה כבר קיימת כך שאין לחשוש לחוסר התאמה לסדר התפילה. וכך הביא הרב חיים נבון במאמרו "נוסח התפילה במציאות משתנה" בשם הישכיל עבדי. אינני יודע הוא פוסק זאת הלכה למעשה (לצערי החלק הרלוונטי – ח"ח, השמטות, סי' ד – לא נמצא בפרויקט השו"ת).
בנוסף, גם אם כך מותר, נשאלת השאלה אם אפשרי ליחיד לנהוג כך או שזה משהו שהציבור צריך להנהיג (בפרט שמדובר על צרכי ציבור, לא ברור אם היחיד יכול להחליט זאת).
מה דעת הרב, האם זה אסור/מותר/מומלץ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

שלום רב.
אין להוסיף תוספות אישיות בשלוש ראשונות או אחרונות, והמוסיף הרי זה משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות (ראה שו"ע רס"י קיב וקי"ט). וגם אם מוסיף דבר שתוקן לא ביום ובתפילה תוקן הרי זה משנה ממטבע.
אמנם בטור סי' תקפב הביא שצרכי רבים שאני, אבל גם שם נחלקו בזה. וגם זה רק היכא שהיתה תקנה (הוא מבין שם שהיא  תקנת הגאונים) ולא ביוזמה אישית. ועוד שאצלנו אינו צרכי רבים אלא הודאה (שם מבקשים על זכירה שהם צרכי רבים).
לכן יש אולי מקום לתקנה, אבל בעצמי לא הייתי מוסיף מאומה.

אבי הגיב לפני 7 שנים

תודה רבה.

השאר תגובה

Back to top button