על מהותה של בת קול

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל מהותה של בת קול
אורן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
בהמשך לשיעור היום על כמות ואיכות, הזכרת לגבי הסיפור של תנורו של עכנאי ששם נראה שהבת קול הייתה אמיתית. היה זכור לי שכתבת אחרת ועכשיו מצאתי את מה שכתבת בהתייחסות לסרטוני iGod לגבי הסיפור על תנורו של עכנאי:

מהו המסר של הסיפור הזה? לא מאד מסובך למי שמבין את דרכי האגדה. חכמים רצו להבהיר את המשמעות של המושג מסורת דינמית. כוונתם היתה לומר לנו שמסורת אינה  משהו קפוא אלא נתונה לפרשנות והרחבה של חכמים. לשם כך הם משתמשים באמצעים ספרותיים שונים, וביניהם הוצאת בת קול מהשמים.הרי אף אחד שם לא היה נביא ולא שמע את קול ה’. אז מה עושה שם הבת קול? היא מייצגת את התפיסה שתורה היא מה שהקב”ה נתן בסיני. וכנגדה עומדת התפיסה שניצחה שם, שגורסת שתורה היא הפרשנות שנותנים חכמים לתורה שניתנה בסיני. למסורת (שאותה מייצג רבי אליעזר) אין מעמד בלעדי, וגם היא נתונה לביקורת שכלית והגיונית. כביכול הקב”ה עצמו מודה שעלינו לקחת את המושכות לידינו. בהיעדר נבואה וקשר ישיר עם הקב”ה, כשמתעוררת שאלה הלכתית החכמים צריכים להכריע בה לפי כלי הפרשנות והדרש שקיבלו ולפי שכלם הישר. לא קל לקבל תפיסה כזאת של מסורת, ולכן יצרו סיפור אגדי שמעביר את המסר בצורה ברורה. לא מדובר בלקיחת המושכות מהקב”ה,שכן כל הפרשנויות של חכמים מסבירות למה מתכוונים פסוקי התורה ומה רוצה הקב”ה. הקב”ה כאן לא מייצג את דעתו שלו אלא את התפיסה שלבני אדם אין מה לעשות בתורה שלו, אותה תפיסה שאוחזים בה המיסיונרים בסרטון.

כלומר כאן אתה בעצם אומר שהבת קול בסיפור תנורו של עכנאי (ובכלל בכל הש"ס) לא הייתה ולא נבראה, אלא היא למעשה כלי ספרותי שחז"ל השתמשו בו כדי להעביר מסרים מסוימים. האם הוא הדין גם לגבי הבת קול במחלוקת ב"ה וב"ש לגבי שיטות ההכרעה (איכות מול כמות), שלמעשה הייתה רק כלי ספרותי? ואם כן, מדוע בחרו דווקא בכלי הספרותי הזה? מדוע לא פשוט הכריעו שהלכה כבית הילל (=הולכים אחרי רוב רגליים) ככל מחלוקת ראשונים שהכריעו דורות אחרונים?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

זו סברא אבל כמובן ייתכן שהיתה בת קול אמיתית. בכל אופן, בד""כ השימוש בכלים אלה בא לחזק את התוכן המדובר. תיאור כאילו היתה בת קול בא לומר שהיתה הסכמה בין כולם והדבר היה חזק אצלם. רצו להטמיע את התפיסה הזאת. כך למשל משתמשים בביטוי הלכה למשה מסיני כדי לחזק הלכה כלשהי (תוס' כותבים זאת).
במאמרי מתואר הרקע למחלוקת ב"ה וב"ש, ומשם תוכל להבין מדוע היה חשוב לחזק את ההכרעה הזאת:

כל היכא דאמרינן ‘בו ביום’ ההוא יומא הוה – יום מכריע אחד בהשתלשלותה של תושבע”פ

מושה הגיב לפני 7 שנים

לא מזמן שמעתי על זה דבר יפה המזדהה עם זה שבאמת באה בת קול.
זה היה קשור להרוצה לשקר ירחיק עדותו, שזה ההפך ממה שקרה כאן, חכמים הביאו ראייה ממשהו קרוב הבת קול שנמצאת בכל מחלוקת לשם שמים, ועוד הוכיח הרב בדרשתו שהיו כאן עוד 3 עדים, החרוב אמת המים והכתלים , כך שאין פה פחד לחכמים ובראשם ר' יהושוע (פלוגתו של ר' אליעזר) משום עדות כי כבר קיבלו שההלכה הולכת לפי הרוב. וזה מה שיפה כאן.

ותחליטו אתם. אם חכמים רצו לשקר כמו שמראים המיסיונרים.
מחלוקת לשם שמים, היא באה ללמדנו שיש סמכות לחכמים לקבוע הלכה.

עכשיו כשאני כותב את זה עולה לי השאלה: למה יצאה הבת קול מלכתחילה, הרי ממילא יכלו לומר לר' אליעזר, הלכה מפורשת בתורה "אחרי רבים להטות" מה הוא לא היה מבין? למה "לבייש" בת קול?
והתשובה שעלתה לי מיושבת היא: את "בת קול" אל תתערבי יותר, והם אמרו לה בנימוס "לא בשמים היא" ומאז לא באה, וקבעו שההלכה תהיה בידי הרוב, גם אם ר' אליעזר שקול כאלף חכמים יחד!

עוד וורט יפה, הבת קול היתה כנה שהודיתה שבכל מקום הלכה כמו ר' אליעזר, כנראה לא היו חולקים עליו במקומות אחרים. אבל כאן היו המון חכמים בדיעה אחרת, והלכה נפסקה כפי הרוב. כך שאין פה הרחקת עדות, בכלל, רק רצון להישמע לתורה נטו.

השאר תגובה

Back to top button