על מצוות אהבת השם

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל מצוות אהבת השם
שואל שאל לפני 7 שנים

בעבר דיברנו על מצוות האמונה האם זו כותרת כללית לכל המצוות או מצווה בפני עצמה ואמרת לי שזו כותרת כללית כי לא שייך לצוות על האמונה.
מה בדבר הציווי ואהבת את השם אלוקיך האם זו מצווה ממש ואם כן מה המשמעות של לצוות על לאהוב?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

הצעתי שאולי מדובר בכותרת, כי קשה לקבל מצווה על אמונה. אני לא בטוח שזו כוונת הרמב"ם, אם כי לשיטתו יש מצוות כאלה. ראה עשה צה-צו בספר המצוות.
למשמעות הציווי על אהבה, שתי הערות: א. אפשר לצוות על אהבה. באמונה זו בעיה לוגית, לגבי אהבה זו אולי בעיה פסיכולוגית, וגם לגביה איני בטוח כלל. אדם יכול לבנו תאהבה באופן יזום. אבל לדעתי מדובר במצווה על השכל ולא על הרגש. ראה בעניין זה דבריי כאן באתר.

השאר תגובה

Back to top button