על סלובודקה ופוניבז'

שו"תקטגוריה: כלליעל סלובודקה ופוניבז'
פ' שאל לפני 7 שנים

Regarding your shiur this morning at Ohel Ari:

When I learn, for example, the parasha hashavua, I read a pasuk, then ask myself what is the Torah trying to tell me. I start with a clean slate, a Tabula Rasa. Only afterwards do I look at Rashi, Ramban, Ibn Ezra, etc. With this method I have been able to come up with many Chidushim.

I do this with Talmud as well. I frequently argue with the Amoraim.

If I read the commentators first, my mind would be lead in a certain direction and I very well would not come up with original thinking.

Your comments?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

שלום. אני מניח שאני יכול לכתוב עברית, נכון?
אני לגמרי מסכים, אבל זה בשלב השני. אם לא היתה לך מיומנות ראשונית בטקסט והיכרות עם המפרשים, לא יכולת לעשות את מה שאתה עושה. לכן הצעתי קודם לעשות פוניבז' ורק אחר כך סלובודקה. כלומר אחרי שמכירים את הרקע שקדם לנו, כדאי לחזור ולשאול מה אנחנו עצמנו אומרים. אבל לעשות את זה במקום לימוד המסורת שהתפתחה עד ימינו זו טעות לדעתי. מה שאתה מוסיף הוא שבשלב ב (סולובודקה) גם יש לחלק לשני שלבים: קודם לשאול מה אני אומר, ואח"כ לחזור למפרשים. מסכים לגמרי.
אגב, בלימוד גמרא כל זה הרבה יותר משמעותי מאשר בלימוד ופרשנות התורה שבכתב. בגמרא דרושה הרבה יותר מיומנות ויש מורכבות גדולה יותר מאשר בלימוד התורה. התורה היא טקסט שכמעט כל אחד יכול לפרש אותו, וכמעט אין ערך מוסף לשלב ה"פוניבז'אי".

השאר תגובה

Back to top button