על קל וחומר דו כיווני

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל קל וחומר דו כיווני
אורן שאל לפני 7 שנים

שבוע טוב הרב,
במסכת ברכות דף כא עמוד א כתוב:
אמר רבי יוחנן: למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר; ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר: ומה מזון שאין טעון לפניו – טעון לאחריו, תורה שטעונה לפניה – אינו דין שטעונה לאחריה; וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר: ומה תורה שאין טעונה לאחריה – טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו – אינו דין שיהא טעון לפניו. איכא למפרך: מה למזון – שכן נהנה, ומה לתורה – שכן חיי עולם! ועוד, תנן: על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו! תיובתא.
רציתי לשאול איך רבי יוחנן לומד שני ק"ו בכיוונים מנוגדים? הרי אם אחד חמור מהשני, בהכרח השני לא חמור מהראשון.
בברכה,‎

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

יש כאן שני אספקטים מנוגדים, ומבחינת אחד מהם המזון חמור, ומבחינת השני התורה חמורה. אמנם גם במצב כזה יש פירכא לכל צד.
עסקתי בקו"ח הזה במאמר מידה טובה לפ' שמיני. ראה גם מאמר המשך.

השאר תגובה

Back to top button