על קרל פופר, וכן שאלה על השגחה

שו"תקטגוריה: כלליעל קרל פופר, וכן שאלה על השגחה
יונתן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
קראתי את ספריו של קרל פופר "החברה הפתוחה ואויביה" ו"דלות ההיסטוריציזם", ורציתי לדעת האם לדעתך פופר הוא קונוונציונליסט קלאסי וביקורתך לגבי הגישה הזאת תקפה גם לגביו. כמו כן, האם לדעתך ביקורתו לגבי התפיסות שהוא מכנה היסטוריציסטיות (כאלו המתיימרות להציג חוק התפתחות אחיד להיסטוריה) תקפה גם לאדם החושב בצורה אסנציאליסטית, וכן האם ביקורתו תקפה גם לגבי החלקים ההגליאניים (במיוחד ב"אורות") במשנתו של הרב קוק.
שאלה שנייה – קראתי את מאמרך "הרמנויטיקה של טקסטים קאנוניים", כתבת שם שלדעתך תהליך הקאנוניזציה של התושב"ע מושגח ע"י הקב"ה, איך זה מסתדר עם תפיסתך שהקב"ה לא משגיח? או שלדעתך התושב"ע חורגת מהכלל הזה.
בתודה מראש! 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

אמנם קראתי את הספרים אבל איני יכול לענות. אני לא זוכר את פרטי הביקורות (שהן סבוכות למדיי) וזו שאלה לעבודת מחקר ולא לתשובה באינטרנט.
השקפתי על השגחת הקב"ה השתנתה מאז. בכל אופן הצעתי שם הסבר לתפיסה המקובלת בישיבות ואצל הלומדים המסורתיים.

משה הגיב לפני 7 שנים

אתה יכול בבקשה להרחיב מדוע השקפתך בענייני ההשגחה השתנתה? מה הסיבות לכך?
יש איזה מאמר שלך בעניינן זה?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

זה יתבאר בספר שאני כותב כעת. גם כאן באתר הסברתי בקצרה בכמה מקומות.

מושה הגיב לפני 7 שנים

אז מי משגיח? כבוד הרב אם על מה שמכניסים לפה צריך משגיח , אז מי שהכניסנו לעולם לא ישגיח בנו?

הרב, מדוע כדאי להפיץ דיעה שלך שאתה כדעת יחיד (מהידוע לי) סובר כך, שאין השגחה בימינו, במה זה יכול להועיל לקוראים התמימים או הלא תמימים?
כשאתה אומר אין השגחה אתה מתכווין גם על הבע"ח הלא מדברים? אז מה ההבדל בהשגחה על השפלים המדברים השפלים הלא מדברים אבל חיים והשפלים האמצעיים (שמים כוכבים וכולי)
מהי הסיבה המהותית שאתה חושב שאין השגחה,
אם לא תהא השגחה איך ייכתבו הצדיקים? איך יתקיים בהם: "אל ייתן למוט רגלך אל ינום שומרך הינה לא ינום ולא ישן שומר ישראל ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך" , ובלילה על המיטה אומרים: הנה מיטתו שלשלמה שישים גיבורים סביב לה ", :"עיני ה' משוטטות בכל הארץ", המלבי"ם אמר בפ"פ :

"בכל מקום עיני ה', צופות רעים וטובים", ר"ל הגם שדעת רבים שההשגחה נמשכת אחרי השכל ואחרי המע"ט, והגם שמצאנו שה' יסתיר פניו מן הרע והבט אל עמל לא יוכל, בכ"ז דע כי "עיני ה'" הם "בכל מקום". ר"ל שהגם שכפי הציור שאנו מציירים שמביט ממכון קדשו או ממקום או אל מקום המוכן להשגחה הפרטית, אנו אומרים שזה המקום וזה האיש מיוחד אל חול ההשגחה, וזה המקום והאיש יסתיר פניו ממנו ולא יביט אליהם. אבל לפי ההשקפה שכל הבריאה הם עיני ה', והכל הוכן באופן שלא יעזוב שום דבר אל המקרה, וכל הטבע והמערכה והתולדה היא מלאה עינים שהם שלוחי ההשגחה המביטים וצופים על כל דבר הנעשה, ואין חשך ואין צלמות להסתר שם פועלי און, כי העינים עומדים סביבם בכל מקום, והם "צופות בין רעים בין טובים" והכל מוכן לחשבון, והצופה הוא הצופה את העתיד לבא, וכן יביטו העינים האלה שהם עיני ההשגחה את העתיד בין הרע בין הטוב, והכל עפ"י ההשגחה המלאה את כל המקומות:עכ"ל.
הרוצה להרחיב עוד פירושים לפסוק זה:

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%22%D7%92_%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%98%D7%95_%D7%92

הרב, אתה חושב שאתה חולק על שאר הפירושים או שאתה מדחיק ואומר ש"בימינו" אין השגחה כמו בעבר?

לסיום אני חייב: "בכל מקום אשר אזכיר את שמי- אבוא אליך וברכתיך" (כמובן בכל מקום ובכל זמן).
עיני ה' אל צדיקים להציל ממות נפשם, בצרה קראת ואחלצך, לא יתן לעולם מות לצדיק.

ה' ה', אל רחום וחנון–ארך אפיים, ורב-חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה; ונקה, לא ינקה–פוקד עוון אבות על-בנים ועל-בני בנים, על-שילשים ועל-ריבעים
חסדיו לאלפי דורות.. זה מידות ה'. אי אפשר לחלוק על זה. רב חסד ואמת. ישתבח שמו לעד אמן.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

מושה, לאמת תמיד יש ערך. ובמקרה זה יש בה גם תועלת פשוטה לאותם שלא מוכנים לקנות את הלוקשים והסיסמאות שעליהן גדלנו. אני מציע להם דרך להישאר מאמינים רציונליים. חזרה על סיסמאות ההשגחה תוכל למצוא תחת כל עץ רענן ומי שרוצה ייקחן משם.

מושה הגיב לפני 7 שנים

אני מנסה בכל שיניי ללעוס וללעוס כדי שיתעכל מה שאני שומע פה ולא מצליח, .

איך אפשר לקרוא לאנשים רציונליים "מאמינים" בלי להיות רציונל למהות ה' ? לא ראי זה כראי זה. זה לא יעבוד!
כבר "תפסה אותם התורה בהגדרה : "כי אומרים, אין ה' רואה אותנו–עזב ה', את-הארץ. יג ויאמר, אליי: עוד תשוב תראה תועבות גדולות, אשר-המה עושים." זה נכון גם לגבי ה"רציונליים שאתה מדבר עליהם.

מהות ה' היא השגחתו בעולם – אהיה אשר אהיה שלחני אליכם- זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור.
הבורא מהווה את כל ההויה שיצר. אני ה' לא שניתי (לא השתניתי).
הרב, אם הבורא לא משגיח- מי כן?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר. אם הוא לא משגיח (במובן האקטיבי) אף אחד לא משגיח. השגחה פסיבית בהחלט סביר שיש, שהרי הוא עוקב אחרי מה שנעשה. אבל להתערב הוא כנראה לא מתערב, או לפחות כמעט לא מתערב. השוטף מתנהל לפי חוקי הטבע בלי התערבויות אלוקיות.

מושה הגיב לפני 7 שנים

הפסוק שהבאת הוא לטובתי- שמירה על העיר זו השגחה על כל העיר- שמירה במובן ממשי עקב ההשגחה.
השמירה היא תוצאה של ההשגחה!
אז כדאי להביע נכון- מעתה ואילך תכתוב שה' לא מתערב (כמעט ולא) אבל הוא בהחלט משגיח!

דע קורא יקר, שהקב"ה מסתיר פניו מאיתנו כי זה מה שמגיע לנו, זה בעוונותינו- אבל הוא משגיח. ומצד שני הוא לא רוצה להשמידנו, גם השואה היא תוצאה של השגחה – יכל בקלות להשמידנו, מה הבעיה, אל לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוהיהם (וזו טענה נגד הנוצרים גם שהרי בריתו איתנו חיה וקיימת) משמע כדי להסיר את מסווה הסתרת פניו מאיתנו, צריך לשוב אליו באמת! וזה מה שצריך להעביר ל"מאמינים" ה"רציונליים". חנה ביקשה מה' בן, וקיבלה! למה לא נתן לה מההתחלה? כדי שנלמד שה' משגיח ואין לו בעיה למלא כל משאלה שלנו! לכן לדעתי צריכים להיזהר מאוד כי אם לא נבטח בשומרנו (הקב"ה) על העיר הזאת, אנחנו נחדל להתקיים- אין לנו זכות לחשוב שאנחנו בזכות עצמינו חיים היום! רק בגלל רחמיו האינסופיים! איך לא נכיר לו תודה על כך וחו"ח נחשוב עזב ה' את הארץ? או חו"ח נחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אין דבר כזה זה ממש עבודה זרה בגלל זה אמרתי מקודם שאני לא מסוגל להתחבר לדיעה שאין השגחה!

במה אתה רוצה שהקב"ה יתערב? בחוקי הטבע? אבל הטבע לא שומר עלינו ! הטבע לא יכול להציל אדם מתאונה! ולא אדם מטביעה! ולא אדם משונאו, ולא חייל מאורבו! והינה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו – והינה ה' ניצב עליו, זה מעיד על ההשגחה המתמדת!
חזק וברוך ותודה כבוד הרב!

השאר תגובה

Back to top button