עם סגולה

שו"תקטגוריה: אמונהעם סגולה
ארז שאל לפני 7 שנים

מיכי שלום,
האזנתי לשיעוריך בנושא סגולתו של עם ישראל.
הבהרת שאינך מוצא את השונות של עם ישראל, או את “האחרות” שלו ככזו שבולטת, שהיא מסוג אחר, מהשונות של כל עם אחר ביחס ליתר העמים.
יחד עם זאת, אשאל , כשהנבדלות הזו מתפרסת על פני כמה תחומים, האין בכך משום סוג אחר של שונות?
– שרידות עקבית ו”עקשנית” של מיעוט לאורך אלפי שנים (בעוד שאימפריות חזקות נמחקו מן העולם)
– בולטות מובהקת של אחוז היהודים מקבלי פרס נובל בתחומים שונים, ביחס לגויים
– העם היהודי ניחן יותר בזכות מוחו ולא בזכות יגע ועבודת כפיו. ככל שאני יכול להבין אנחנו בהחלט נחשבים לאומת סטארטאפ ונתפסנו ככאלה עוד מראשית הגלויות.
–עושה רושם שמזה אלפי שנים , הן בהיותנו בגלות והן פה בארץ, עצם קיומנו הוא כמו קוץ בישבנו של העולם ולא ברור תמיד למה. תמיד תימצא הסיבה…
נראה שיש כאן משהו מעבר לביוגרפיה או התאמות אבולוציוניות גרידא …
אני בדיעה שהתואר עם סגולה , אור לגויים הוא בראש וראשונה תפקיד. (” והייתם לי לממלכת כוהנים וגוי קדוש”). כל בני האדם נבראו בצלם, אך לכל אחד תפקיד וייחוד משלו.
יחד עם זאת , התפקיד שקיבלנו במעמד הר סיני מחייב (כך צוונו) , ולכן נראה שצויידנו ב”מטען” גנטי , (“תוכנה” לשיטתך), סוג של פוטנציאל אחר , שיאפשר את מילוי התפקיד.
ומי יודע, אולי כשלון בתפקיד (פוטנציאל שלא יצא מהכוח אל הפועל) מוליד אכזבה תת מודעת ויחס מפלה ואנטישמי מצד עמי העולם…
בברכה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

מה שאני טוען הוא שאין דרך לקבוע מהו בכלל ייחוד לעניין זה. ברור שיש לנו ייחוד גנטי כמו לכל עם (בפרט עם שלא מתחתן עם אחרים), וברור שיש ייחוד שהוא תוצאה של תרבות והיסטוריה כמו לכל עם. אבל בכל עם יש שוני כזה וגם כזה. לכן הטענה על עם סגולה במובן מהותני לא נראית לי מוגדרת היטב.

אורן הגיב לפני 7 שנים

מדוע שלא נתייחס למושג הסגוליות של עם באופן דומה לאיך שאנחנו מתייחסים לסגוליות של יחידים. כמו שסגוליות של יחידים ניכרת ביכולות או תכונות שהן חריגות ביחס לממוצע, כך גם סגוליות של עם תהיה ניכרת באותו אופן. אם אנו מזהים יחידי סגולה בתוך עמנו בקלות בצורה אינטואיטיבית, מדוע שלא נשתמש באותן יכולות זיהוי כדי לזהות עמי סגולה?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אם מדובר בטענה שזה עם מיוחד, אני לגמרי מסכים. הטענה שיש משהו נטוע ומובנה בכל אחד מיחידיו להבדיל מכל שאר באי עולם היא טענה אחרת, ולה אני לא נוטה להסכים. כאמור, אני גם חושב שהיא לא מוגדרת היטב, כפי שהסברתי בהודעה הקודמת.

מושה הגיב לפני 7 שנים

ניחא אחיי אורן וארז ואלון עצים סגוליים!

סגוליות של עם ישראל נובעת מהיבחרותם לסגל לעצמם בראשונה את מצוות ה' ולאחר מכן הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. קדוש הוא יותר ממוסגל בזה שהוא כבר מקיים המצוות ולא רק קיבל אותן. מה התפקיד שלנו? לקבל התורה, לקיים אותה ואז נהיה אור לגויים, לא לפני כן ! התורה משולה לאש אם אתה מעביר ממנה לאחרים האש שלך לא נכבית. הלא כה דברי כאש וכפטיש יפוצץ סלע — לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי. אל תתקמצן על האור שלך תדיק איתו עוד נרות – נר אלוהים נשמת אדם- חופש כל חדרי בטן. תאיר את ליבות האנשים בנר ה' – תחזיר אנשים בתשובה. זה הכוונה אור לגויים.
ושמרתם, ועשיתם–כי היא חכמתכם ובינתכם, לעיני העמים: אשר ישמעון, את כל-החוקים האלה, ואמרו רק עם-חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ז כי מי-גוי גדול, אשר-לו אלוהים קרובים אליו, כה' אלוהינו, בכל-קוראנו אליו. ח ומי גוי גדול, אשר-לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככול התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. ט רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן-תשכח את-הדברים אשר-ראו עיניך ופן-יסורו מלבבך, כול, ימי חייך..
שמירת המצוות היא החכמה והבינה, לא שמרתם ועשיתם – לא שווה כלום. ואתה הזכרת יפה את האינטלקטואל של היהודים בהיי טק ובוא נסכים שאם היינו שומרי מצוות ברובינו היהודים- אז כולנו היינו היי טקיסטים כמובן מכאן התורה מחכימה ומי נתן לנו את התורה ? אלוהים- אז למה יגידו הגויים שאנחנו חכמים ולא על אלוהים (רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה) ? כי אם אנחנו חכמים בגלל התורה אז מי שנתן אותה עוד יותר חכם, וכל זה מביא קירבה לה' , ואז יש לנו אבא צדיק שומר עלינו מקרוב, ואי אפשר להגיד שאין השגחה קרובה, קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת- עובדיו וממלכת הכהנים והגוי הקדוש – קרובים לה' והוא מברך אותם. תמיד ה' עוזר לנו אם שומעים דבריו ככתוב "בכל קוראינו אליו".

השאר תגובה

Back to top button