עמלק, בריאת העולם, מחוייבות לתורה, מוסר ומספר יוצאי מצרים

שו"תקטגוריה: אמונהעמלק, בריאת העולם, מחוייבות לתורה, מוסר ומספר יוצאי מצרים
ע' שאל לפני 6 שנים

מצאתי סתירה בדבריך שלא הצלחתי ליישב:

1)
"לדוגמא, ישנה מצווה להרוג את עמלק, שנראית מצווה בלתי מוסרית בעליל. האפולוגטיקה הדתית המקובלת מוצאת הסברים שונים מדוע מעשה זה הוא בכל זאת מוסרי, אך אותי הם לא ממש משכנעים. הנחתי היא שישנו כאן ערך דתי, והוא דוחה את הערך המוסרי של שמירה על חיי אדם. "
ומנגד: "אני מניח שעמלק היה עם שמחנך את כל בניו לרצחנות, ולכן יש הצדקה להרוג אותם גם כשהם קטנים. העתיד הוא ברור מראש. חשוב על יהודי במחנה ריכוז שמתפלל שימותו כל הגרמנים, זקנים נשים וטף. זה נשמע סביר, לא? ההנחה היתה שיש משהו מושחת בעם הזה, ולכן יש הצדקה להשמידו מעל פני האדמה. אני מניח שהתורה רואה כך את עמלק ולכן מצווה על השמדתו".

2) כמה פעמים הרב כתב שלדעתו בריאת העולם היא מדברת דרך המדע שהיה בזמנם, ואין לראות בה משהו שמתאר מציאות, ומנגד פעמים רבות הרב מציין שלא ניתן להכריע בין האפשרויות השונות להתאמת בריאת העולם לסיפור המקראי (ימים ארוכים, וכדומה), אז האם אמורה להיות התאמה בין המסופר בצורה כלשהי, רק שאין דרך להכריע בין האפשרויות? או שאין בכלל התאמה בין שני הדברים, והתורה מספרת מיתוס (ואין עם זה כל בעיה… (כי?) ).

3) לגבי המחויבות לקיים את ציוויי האלוקים, מצד אחד הרב אמר פעם שעושים זאת "ככה", במובן של אקסיומה שאינה ניתנת להוכחה, ומצד שני הרב טוען שאנחנו מחוייבים במצוות רק מפני קבלת העם בסיני.

4) לגבי מוסר ללא אלוקים, הרב אמר שכשמישהו שואל אותו למה חייבים לקיים את ציוויי ה' אז התשובה היא "ככה" וכשהוא אומר לך: "מה זה ככה? תיהיה רציונלי!", אז הרב שואל אותו: "למה אתה מוסרי?", וכמו שבעניין מוסר התשובה היא "ככה" אז גם לגבי החיוב לשמוע לאלוקים התשובה היא "ככה".
אז המוסר יכול להישען על "ככה" ללא אלוקים, אז למה לומר שאין מוסר ללא אלוקים? הרי גם אם נאמר שהמוסר מחייב אלוקים, בסופו של דבר גם החיוב לשמוע לאלוקים הוא בגלל "ככה", אז מה זה משנה על מה מוסב הככה?

5) לגבי יציאת מצרים, טענת שלא מסתבר שהמספר 600 אלף הוא טיפולוגי, מכיוון שמצויין מניין כל שבט ושבט.
אם כך, הרב חושב שהדרך היחידה להישאר מאמין בתנ"ך, היא להאמין בעובדה שיצאו ממצרים שני מיליון איש, עם עצום בכל קנה מידה אפשרי לזמן ההוא, בערך כמו כל מצרים? האם זו לא ריעותא עצומה לאמונה?
ואם גם על סיפור בריאת העולם אנחנו אומרים שזה לא אמיתי, אז למה לא נאמר שגם מניין השבטים הוא טיפולוגי? האם הרב סובר שמוכרחים להאמין שיצאו ממצרים 2 מיליון? והרי במקומות אחרים הוא כתב שייתכן והאירוע לא היה במימדים כפי שמתואר.

סליחה על השאלות הרבות.
נ.ב: שלחתי לפני מספר ימים שאלות נוספות, אני מניח שהרב לא שם לב אליהן, אני כמובן לא רוצה לדחוק ברב.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

שלום רב.
 
1) הטענה היא לחלופין (כמקובל אצל עורכי דין). ניתן להציע הסבר שיתאים למוסר (שהרי אין חובה שההלכה תסתור את המוסר), אבל גם אם לא – לא חייב להיות הסבר כזה כי ההלכה מכוונת לערכים שהם לאו דווקא מוסריים.
2) שוב מדובר לחלופין. אחת מאפשרויות ההסבר היא שמדובר בתיאור שפונה לבני הדור ההוא. הסברים אחרים יישבו זאת בצורות שונות. מכיון שאיני יודע להכריע בין האפשרויות איני רואה טעם לעסוק בכך.
3) אנחנו מחוייבים בגלל קבלת סיני, אבל מדוע התחייבו בסיני? בגלל האקסיומה. וכי כל מי שיתגלה אליי אני אתחייב לציית לו? כך לגבי חוקי המדינה. אמור להיות בהם היגיון אבל המחוייבות לקיימם נובעת מהאמנה החברתית של האזרחים. כך גם לגבי המוסר, תיאוריית האמנה החברתית מציעה בסיס למחוייבות המוסרית, אבל זה לא ההיגיון שבבסיס הציוויים עצמם. מה שלא רוצחים הוא לא בגלל שחתמנו על אמנה אלא כי זה לא מוסרי. אבל היכולת של החברה לבוא בטענות למי שעובר על המוסר היא מכוח האמנה החברתית.
4) אין מוסר ללא אלוקים. ראה על כך במחברת הרביעית בחלק השלישי. אבל כשיש אלוקים ויש מוסר ההסבר מדוע יש לקיימו הוא ככה. אקסיומה. אבל זה לא "ככה" במובן שרירותי (כי בא לי, כי עשיתי הגרלה וזהמה שיצא) אלא ככה במובן שזה כה יסודי שאינו זוקק הסבר או העמדה על מה שיותר יסודי ממנו. ניתן לומר שהחובה המוסרית אינה אלא פן נוסף של החובה הדתית. שתי המחוייבויות הללו מבוססות על אותו "ככה" (החובה לציית לאלוקים).
5) ברור שהמספרים לא חייבים להיות אמיתיים אלא טיפולוגיים. אני אפילו הייתי שמח אם כך היה, שכן החוקרים סבורים שלא סביר שאכן יצאו מיליוני אנשים אלא אולי קבוצה די קטנה (שלא לדבר על כך שתוך 210 שנים הפכו 70 איש לכמה מיליונים. קצת לא סביר). אבל מה לעשות וצריך להיות ישרים. מלשון המקרא משתמע שבמקרה זה הוא כן מתכוין למספרים כפשוטם. ואכן זו ריעותא מסוימת לאמונה, אבל איני חושב שהיא "עצומה". אתה צודק שעקרונית מניין השבטים יכול גם הוא להיות משל (וכאמור הייתי שמח אם זה היה פירוש אפשרי), אבל איני רואה מה משמעות יכולה להיות למספרים הללו ולמה בחרו דווקא בהם. לכן סביר יותר שהם באים לתאר מספרים אמיתיים.

ע' הגיב לפני 6 שנים

1) אז נתת למצוות עמלק הסבר שלא משכנע את עצמך? למה לתת חלופה כזו?
2) האם אתה לא רואה מוצא אחר לומר שהמספרים אינם כפשוטו? הרי הרב אמר כמה פעמים שגם אם לא היתה יציאת מצרים זה לא מופרך שתורה תצווה עלינו לקיים מצוות בעקבות מיתוס שהיא המציאה. אז למה פה לא נאמר שהתורה המציאה מיתוס של מספרים כחלק ספרותי מן התיאור המקראי? מה ההבדל בין זה לבין מיתוס "ששת הימים" בהם נברא העולם?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

1. בחר מה שמשכנע אותך. איני רואה טעם לדוש בזה שוב ושוב.
2. גם את זה הסברתי. לא נראה לי סביר להמציא מספרים ספציפיים וחסרי כל משמעות במסגרת מיתוס. אם לך זה טוב – לבריאות.

ע' הגיב לפני 6 שנים

1) אנחנו ממש לא דשים שוב ושוב.
הרב לא ענה על השאלה הפשוטה: האם לדעתו הפירוש המוסרי לעמלק הוא סביר ("אני מניח שהם היו עם של רוצחים"), או פירוש מופרך ("זה לא ממש משכנע אותי"). אין בדבריך תשובה על זה אלא שיש שתי אפשרויות. אבל אנו שואל מה דעתו של הרב על הפירוש המוסרי? הרב מתלבט בזה בעצמו? מה הקושי להגיד שזה מוסרי, שגורם לך לא להשתכנע?
2) גם כאן. הרב לא ענה לי מה ההבדל בין המצאת מספר ימי בריאת העולם לבין יוצאי מצרים.
סליחה על הטרחה.

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

אנחנו כן דשים שוב ושוב.
1. ההסברים לגבי עמלק אפשריים בהינתן שאכן הם היו כמו הנאצים. אין לי מידע מעבר למה שמופיע בתורה ולכן איני יכול לומר זאת באופן חד משמעי. ומכיון שאין הכרח שהציווי יתאים למוסר אין הכרח שזה אכן המצב. ולכן הצעתי הסברים בדרך של לחלופין.
2. ששת ימי הבריאה מתארים שישה שלבים ולכן זה לא מספר סתמי ואקראי. לכן אין בעיה לראות בו מספר טיפולוגי שאינו מתאר ימים אלא שלבים. משא"כ מספר אנשי כל שבט ביציאת מצרים.
מבחינתי סיימתי. חג שמח.

ע' הגיב לפני 6 שנים

"הפירושים אפשריים" זה סותר חזיתית ל "זה לא משכנע אותי". והקוראים ישפטו אם הרב ואני דשנו בחוה"מ.

משה הגיב לפני 6 שנים

אני חושב שעליתי על אחד הכלים הרטוריים החזקים ביותר של הרב מיכי.
הרי הרב מגיב להרבה שירשורים במקביל, ולכן החלטה שלו לסיים את הדיון היא לגיטימית.
לכן הוא יכול לומר 'אנחנו דשים שוב ושוב', בלי להביא 'ראייה' לכך.
הרי ברור שהבן אדם פה שאל שמהביטוי 'לא משכנע אותי', נראה שהרב לחלוטין לא מקבל את הפירוש הזה, לעומת מקום אחר שבו הוא עצמו מציע אותו.
לומר שיש כאן שתי אפשרויות בדבריך, זה היה יכול להיות אם היה כתוב: 'אני לא בטוח שזה הפירוש', ולא: 'זה לא משכנע אותי'.
בתשובה הראשונה אין שום התייחסות למה דעתך האמיתית, האם הפירוש אפשרי או לא מסתבר בעליל, ובתשובה השנייה אכן יש התייחסות, אך היא לא מיישבת את הביטוי 'לא משכנע'.
וכך הרב מצליח להוציא את השואל כטיפש שלא מבין הבנת הנקרא, וחוזר שוב ושוב על הטענות.
אני מציע לעשות פה הצבעה באתר מי חושב שע' צודק ומי חושב שהרב מיכי צודק (לא בעניין עצמו אלא בשאלה האם היתה כאן חזרה).

y הגיב לפני 6 שנים

חג שמח הרב.
לא הצלחתי להבין למה לגבי עצם סיפור יציאת מצרים אין לך בעיה עקרונית שמדובר במיתוס (כך כתבת פעם, על אף שסייגת שאתה חושב שכן המאורע קרה גם אם לא עם כל פרטיו), ולגבי המספרים הדבר מופרך, הרי אם לגבי עצם הסיפור אפשרי לומר שהוא מיתוס, בתוך זה כלולה בוודאי גם ההנחה שהמספרים הכתובים במניין העם טיפולוגיים. אז למה לא הגיוני שהתורה יוצרת מיתוס קטן, רק לגבי המספרים, אם כן הגיוני שהיא יצרה מיתוס גדול שכולל את הקטן.
האם דווקא השילוב של שני הנתונים: אמיתות הסיפור הכללי, ומיתוס המספרים, היא שיוצרת את הבעיה?
2) האם הרב לא יודע על פיתרון אחר לבעייה? או: במידה ותיאורטית מתברר בוודאות גמורה לא היו בכל מצרים 3 מיליום, האמונה נופלת? או שנגיד שהפסוקים הללו אינם חלק מהתורה?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

1. כבר הסברתי את זה ואני לא מבין מה לא ברור כאן. כשנותנים מספר של אנשי שבט כמו 34,512 איש, זה לא נראה כמו מיתוס. אין סיבה להמציא מספר כל כך שרירותי וספציפי שלא אומר כלום במסגרת מיתוס. או שאל תכתוב בכלל כמה היו שם או שתכתוב מספר עגול כלשהו (רצוי בעל משמעות).
2. שום דבר לא נופל, גם אם נשארים בצ"ע. זו לא נראית לי שאלה כה קרדינלית. תמיד ייתכן פתרון שלא חשבנו עליו. שום תיאוריה לא נופלת על קושי בודד ועוד כזה שהוא לא ממש עוצמתי.

y הגיב לפני 6 שנים

אני מסכים שלא מסתבר שהמספר טיפולוגי, אבל מזה נובע לכאורה שגם אי אפשר לומר שכל יציאת מצרים בכללה היא מיתוס (כמו שהרב טוען שייתכן), כי הרי הסיפור מכיל גם מספרים ממש ספציפיים, עליהם הסכמנו שהם מתארים אמת, כך שלא הגיוני שזה מיתוס.
אם הסיפור הגדול כולל פרט שעליו הרב אומר שהוא לא טיפולוגי, אז זה גורם לכל הסיפור לא להיות טיפולוגי, לא?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

מדוע לא? לא לא ייתכן שזהו מיתוס שבתוכו שזורות גם עובדות אמיתיות. להיפך, כשאומרים שסיפור מקראי הוא מיתוס מתכוונים בדיוק לזה שיש בתוכו פרטים שונים שאינם בהכרח מדויקים.

y הגיב לפני 6 שנים

כוונתך לומר שלפי הצד שלא היתה יציאת מצרים, המיתוס הוא רק היציאה ממצרים, אבל המספר של בני ישראל הוא לא מיתוס?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

אתה מתבדח, או מה? מה פירוש שיציאת מצרים בדויה אבל מספר היוצאים הוא אמיתי?
הטענה העקרונית היא שגם אם סיפור כמו יציאת מצרים הוא מיתוס אין פירוש הדבר בהכרח שכל פרטיו בדויים. יש בתוכו פרטים שנוספים לתפארת המליצה. לכן העובדה שיש פרטים אמיתיים לא אומרת שכל הסיפור אמיתי. השאלה האם מספר היוצאים הכללי הוא אמיתי – איני יודע. האם מספר כל חברי שבט הוא אמיתי – איני יודע (אמנם לא סביר בעיניי שהכוונה אינה למסור מספר אמיתי).
דומני שמיצינו.

y הגיב לפני 6 שנים

למה מתבדח? לא קראתי למספר האנשים – "מספר היוצאים"! אלא סתם "מספר בני ישראל".
אני דווקא מבין מהמשפטים האחרונים שלך שאתה מסכים איתי. המספר הוא אמיתי (כלומר המקרא מתכוון לדווח על מספר אמיתי), למרות שלא היתה יציאת מצרים. ברור שאני לא קורא להם (ולא קראתי להם) "יוצאי מצרים" כיוון שלא היתה כזו, אך המספר אמיתי (המקרא מדווח על מספר אמיתי).
הבנתי?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

מספר בני ישראל מתי? ביציאה שלא היתה? זה הופך להיות חסר משמעות. הדברים לובנו, ודי בזה.

y הגיב לפני 6 שנים

טוב, לא הצלחתי להבין, תודה בכל אופן.
הרי אם כל הסיפור לא היה, ובתוכו גם המספרים של מניין העם (שהרי אין "יוצאים ממצרים"), אזי חזרנו לאותה בעיה:
המקרא מתאר מספרים אמיתיים (מבחינתו), ואנחנו אומרים שהם מיתוס (כמו כל יציאת מצרים), אז לא ברור לי מה הרווחנו בלומר שהכל מיתוס. אולי מישהו הבין ויוכל להסביר?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

Y, הסברתי כבר הכל ואנסה עוד פעם אחת.
הסיפור של יציאת מצרים לא חייב להיות תיאור היסטורי אמין. ייתכן שהיה אירוע אחר אולי מינורי יותר או בצורה אחרת. אבל בכל זאת סביר בעיניי שהיה אירוע כלשהו (גרעין היסטורי למיתוס).
המספרים של יוצאי מצרים לא נראים הגיוניים מצד עצמם, אבל בתורה זה מוצג כתיאור אמיתי (לא סביר פרשנית להתייחס לזה כמספר טיפולוגי).
לכן מספרי היוצאים הוא בעייתי, וזאת בלי שום בדל קשר למיתיות של יציאת מצרים כולה. הבעיה היא בסתירה בין לשון המקרא לבין האפשרות לראות זאת כחלק מהמיתוס. הטענה שיציאת מצרים היתה מיתוס לא תעזור לקושי הזה.
ולכן אכן לא הרווחתי כלום באמירה שהכל מיתוס לגבי הבעיה של מספר יוצאי מצרים (ואגב גם לא אמרתי שהכל מיתוס. אמרתי שיש כאן סיפור לא בהכרח אמין היסטורית בפרטיו).
מאידך, אני גם טוען שהקושי הזה לא מפיל אותי. זה קושי פרשני וייתכן שיש לו הסבר שאני לא רואה. איני רואה כאן קושי מהותי שמאלץ אותי להסיק מסקנות. ייתכן שיש למספרים הללו משמעות והם כן מיתיים. ייתכן שאלו מספרים אמיתיים וזה באמת היה מספר היוצאים למרות שלי זה לא נראה סביר. וייתכנו עוד אפשרויות שלא חשבתי עליהן.

את כל זה כתבתי בפירוט ובפירוש עד כאן. בסיכום הזה לא הוספתי מאומה. לזה קראתי למעלה "לדוש שוב ושוב".

השאר תגובה

Back to top button