פירכא מוזרה לק"ו בחולין פד:

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיפירכא מוזרה לק"ו בחולין פד:
קל וחומר שאל לפני 2 חודשים

הגמרא בחולין פד: מביאה את ר' יוסי שאמר ש"כוי אין שוחטין אותו ביו"ט ואם שחטו אין מכסין את דמו". הוא מוכיח את זה מקל וחומר:
"ומה מילה שודאה דוחה שבת אין ספיקה דוחה יו"ט כסוי שאין ודאו דוחה שבת אין דין שאין ספקו דוחה יו"ט".
מסברא זה נראה קל וחומר מאד חזק, יש קשר ברור בין דחיית שבת לבין דחיית יום טוב. אולם הגמרא מביאה פירכא של ר' אלעזר הקפר:
"מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים תאמר בכסוי שנוהג בלילי ימים טובים". לא ממש מובנת לי הפירכא הזו. הרי אין באמת שום קשר בין מילה ללילי ימים טובים, מילה לא נוהגת בליל יו"ט פשוט משום שאינה נוהגת בלילה בכלל. ואם תאמר שהכוונה היא לעצם זה שמצוות כיסוי הדם נוהגת כל היממה וברית מילה נוהגת רק ביום, זה נראה מאד מוזר. קודם כל לא בטוח שבכלל הגיוני להגיד שזו "קולא" שמצווה נוהגת דווקא ביום, אבל אפילו נגיד שכן – מה הקשר בין זה שהמצווה נוהגת רק ביום לבין זה שספקה לא יידחה יו"ט?
האם לרב יש הסבר לקל וחומר הזה?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 חודשים

ברור שמדובר על כל לילה ולא רק על יו"ט. זה שהיא נוהגת רק ביום זו קולא כי מה שנוהג תמיד חמור יותר. בגלל חומרתו הוא נוהג תמיד. ומשעה שהוא קל יותר הוא לא דוחה יו"ט.

השאר תגובה

Back to top button