פסוקים בתורה שלא נכתבו ע"י משה

שו"תקטגוריה: אמונהפסוקים בתורה שלא נכתבו ע"י משה
שואל שאל לפני 7 שנים

האם הרב חושב שיש חלקים בתורה שלא נכתבו על ידי משה (מעבר למחלוקת על שמונת הפסוקים האחרונים..)?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

קשה לדעת. כבר בראשונים יש אמירות על כמה פסוקים בודדים שנוספו במאוחר. אבל עקרונית ייתכן שהיו עוד פסוקים או פרשיות כאלה כדעת החוקרים. אין לי עמדה ברורה. החזקה היא שזה ניתן מסיני (או לפחות ברוח הקודש) עד שהוכח אחרת.

——————————

שואל:
שלום הרב,הגמרא בפרק והתורה שבע"פ בכלל התקבלה על ידי משה מסיני? ראיתי במדרש רבה שכך כתוב והבנתי שבעוד מקומות….ואם לא אני אשמח שהרב יביא לי מקורות..
—————————–
הרב:
הגמרא התקבלה מסיני? מניין לקחת את הרעיון המשונה הזה?בשבת סד ר"ע משנה הלכה שהיתה מקובלת בדורות שלפניו (שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה). האם ירדה מסיני משנה ראשונה או משנה אחרונה? ושבועת היסת ירדה מסיני? ואיסור בשר בחלב? ודרשות ופרשנויות ששנויות במחלוקת ושהתחדשו לאורך הדורות? ראה באנצי"ת ע' 'גזרה שוה', שלשיטת הרמב"ן ותלמידיו אפילו גז"ש שאדם לא דורש מעצמו לא באמת ירדה מסיני.
על פניו נראה שלא התקבל מסיני מאומה פרט לכמה פירושי מילים, כמה הלמ"מ וכמה דרכי פרשנות (מידות הדרש, וגם הן לא כפי שאנחונ מכירים אותן. ראה על כך בספרי השני בסדרת לוגיקה תלמודית על מידות כללי ופרטי). המדרשים שכללותיהם ופרטותיה מסיני, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הם רק קביעה נורמטיבית ולא היסטורית (כלומר שזה מחייב כאילו ניתן מסיני או יצא ממה שניתן מסיני). אפשרות אחרת בהקדמת התוי"ט שמחלק בין "הראהו למשה בסיני" לבין "נתן לו בסיני" (אבל גם הראהו בסיני נראה משונה ולא סביר. אלו מדרשי אגדה בעלמא).

יצחק הגיב לפני 7 שנים

ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם לחות אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים להורותם זה תלמוד מלמד שכולם נתנו למשה מסיני

moishbb הגיב לפני 7 שנים

יצחק יקירי מה אתה רוצה מאיתנו

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

הוא מבין את המימרות הללו (יש עוד) כפשוטן. ולא היא. ברור שלפחות חלק ניכר לא ניתן בסיני. לכן אני מסביר זאת כאמירה נורמטיבית ולא היסטורית. זה כלול במה שניתן בסיני ומחייב, אבל לא שהיסטורית זה באמת ניתן בסיני. ברור כשמש שלא.

השאר תגובה

Back to top button