ציוווי הקב"ה לחשוב

שו"תציוווי הקב"ה לחשוב
שלום שאל לפני 9 חודשים

בתשובתך לענבל כתבת כך
שימו לב שהניתוח הזה קיים גם ביחס לקב"ה בכבודו ובעצמו, ובוודאי ביחס לתורה, לחז"ל, או לתלמודים. אם הקב"ה או רבי עקיבא יצוו עליי להאמין בביאת המשיח זו דרישה אוקסימורונית שלא ניתן לקיימה. הגם שהקב"ה יודע הכל וגם אם אניח שהוא לא משקר, עדיין זה לכל היותר יוכל לשכנע אותי שהמשיח אכן יגיע (כלומר שאני טועה בסברתי), ואז אקבל את זה כי השתכנעתי. אבל סמכות פורמלית ביחס לעובדות פירושה לקבל זאת למרות שאיני מאמין בזה, ודרישה כזאת לא יכולה לבוא אפילו מהקב"ה בכבודו ובעצמו, וכמובן גם לא מחז"ל או מכל מקור אחר.
אם הקב"ה יכול לצוותך על אהבתו. מדוע אינו יכול לצוותך על ידיעתו ידיעת המשיח וכל אמת אחרת ?
הרי ברור שהציווי  "ואהבת את…" כוונתו תבצע את כל המוטל עליך על מנת להגיע לאהבה. ומונח בציווי האלוקי הזה הידיעה הפשוטה שאתה יכול להגיע לשם וזה תלוי במעשיך ועל זה אתה מצווה
באותו האופן הקב"ה יכול לצוות אותך לידע את תורת הקוואנטים או את ביאתו של משיח או אפילו ש 2+2=4 . היות והוא יודע שזה ביכולתך ויש לך משימה לעשות את הפעולות שיביאו אותך לידיעה/מחשב הזו.
הטענה שלך המובאת לעיל נראית לי כל כך רדודה ושטחית עד כדי שחושדני שלא הבנתיה כלל ועיקר
אודה לך אם תוכל להאיר עיני בכוונתך
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

למה אינך כותב את זה כטוקבק לטור?
בהחלט אפשרי ציווי להשתדל להגיע לידיעות מסוימות. אבל זה רק במקום שבו ההנחה היא שאם עובדים אז כנראה מגיעים לידיעות הללו (כמו בפיזיקה, או מדע). זה לא המצב בהקשר התיאולוגי.
בהחלט אפשרי שחז"ל חשבו שכן, ואולי בסביבתם זה באמת היה כך. ניכר שהנחתם היא שזה בהישג ידו של כל אחד, ולכן להנחתם מי שלא מגיע זה עצת היצר. והוא אשר כתבתי. אבל בזמננו זה לא כך, וכפי שכתבתי המציאות הזאת לא הייתה מוכרת להם.
בסוף בסוף, אם באמת לא השתכנעתי (לא מחמת היצר) אי אפשר לבוא אליי בטענות. לכל היותר ניתן להניח חזקה שזה קרה בגלל היצר, וכך כנראה הניחו חז"ל. אבל המציאות בזה שונה כיום, ועל מציאות כזאת הם לא דיברו.

שלום הגיב לפני 9 חודשים

התייחסתי לטענתך בדבר ציווי הקב"ה על האדם לידע/לחשוב שהינה אוקסימורון.
מדוע קפצת לחז"ל ?
האם אתה מסכים שציווי הקב"ה הן בתחום המחשבה והן בתחום הרגש אינה אוקסימורון ?

mikyab צוות הגיב לפני 9 חודשים

ממש לא. זה אוקסימורון גמור. לכל היותר ייתכן ציווי להשתדל להגיע למסקנות הנכונות, אבל לבסוף או שתגיע או שלא. אין שום הצדקה לבוא בטענות לאדם שהגיע למסקנה לא נכונה. כך בדיוק נוהגים לפרש את מצוות עשה א ברמב"ם (שהקושיות עליה משקפות בדיוק את עמדתי כאן).
העברתי את זה כטוקבק לטור. אם תרצה להמשיך, עשה זאת שם: https://mikyab.net/posts/81186#comment-73337

השאר תגובה

Back to top button