צמחונות בימינו

שו"תצמחונות בימינו
משה שאל לפני שנה 1

לכבוד הרב:
הרב כתב (https://mikyab.net/posts/2357#_ftn1; https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA) שבימינו קיים איסור גמור לסייע לתעשיית מזון בע"ח. 
מדוע אי"ז נכנס להגדרת הפוסקים (תרוה"ד, סי' ק"ה; רמ"א אבה"ע סי' ה') שצעב"ח לצורך מותר, וממילא מצד שהיום צורך גדול יותר (כמותית), דרך התעשייה מוגדרת כצעב"ח לצורך?
ועוד, שלפי דברי הרב מדוע אין איסור בקנייה במקומות המוכרים בשר, והרי סו"ס עי"כ בעקיפין נמכר לאנשים בשר (עכ"פ לשיטת הפוסקים שאיסור צעב"ח כולל ציווי אקטיבי למנוע צער (המנח"ח (מצווה פ') תלה זאת במחלוקת האם צעב"ח דאורייתא או דרבנן)). 
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

שימוש בבעלי חיים לצרכינו הוא מותר. אבל לא לענות אותם. יש פער גדול בין העינוי שהם עוברים לבין רמת הצורך שלנו.
השאלה עד כמה להרחיק לכת עם האיסור הזה היא קשה. יש שכל ישרש, וכשרוב האנשים אוכלים בשר קשה לומר שיש איסור לקנות בחנות שמוכרת גם בשר. אבל בהחלט נראה לי שעדיף לקנות בחנות אחרת.

משה הגיב לפני שנה 1

לכאורה עפ"י דברי הפוסקים י"ל שאע"פ שאובייקטיבית נראה הדבר כעינוי, בהגדרה ההלכתית זה צעב"ח לצורך, מצד שאין אפשרות לספק את כמות הבשר המבוקשת בדרך אחרת לולא עינוי זה?

השאר תגובה

Back to top button