קבלת שבת של הציבור

שו"תקטגוריה: הלכהקבלת שבת של הציבור
אבי שאל לפני חודש 1

שלום הרב,
מה שפסק השו״ע באו״ח רס״ג: ״אם רוב הקהל קיבלו עליהם שבת המיעוט נמשכים אחריהם על כרחם״: מה הסברא כאן? ככל שראיתי, המקור הקדום של זה הוא במרדכי שבת רמ״ז רצ״ז, אבל גם שם הוא לא מסביר, אלא רק מביא מקור אפשרי מהגמרא ואומר שיש לדחותו.
יש מי שאמר שזה בגלל לא תתגודדו, אבל זה לא סביר, כי אין כאן בכלל שתי שיטות פסיקה ואפילו לא שני מנהגים. אולי העניין הוא פרישה מן הציבור? אם כן, האם זה רלוונטי שלא בפרהסיא? האם יש סברא אחרת?
 
בתודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

נראה שזה כעין לא תתגודדו. אלו נוהגים שבת ואלו לא.

השאר תגובה

Back to top button