קידושין לחצאין ושיעורים של הרב…

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיקידושין לחצאין ושיעורים של הרב…
יונתן שאל לפני שנה 1

שלום וברכה,
רציתי לדעת מספר דברים:
א. בגמרא בקידושין ז. אמר רבא שהמקדש אישה לחצאין לא מועיל אבל איש שקידש לחציו מועיל. אביי מקשה על כך ורבא, נראה שאומר לו – אין הכי נמי לא לזה התכוונתי אלא שלגבי איש אפשר לומר כך ולגבי אישה לא כו’  (הרשב”א והראב”ד נחלקו שם בהבנת דברי רבא). אבל מ”מ אביי הבין בצורה מסויימת שרבא דיבר על קידושי אישה לחצאין, ואני שואל את עצמי? מה ההו”א לומר כך? כיצד אפשר לחשוב על קידושי אישה לחצאין? זה נשמע תמוה לחלוטין.  
ב. יש שיעורים מוקלטים של הרב על מסכתות? אני ראיתי רק מראי מקומות. אשמח לדעת אם יש. תודה. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא הבנתי מה תמוה. קידושי אישה הוא אקט הלכתי פורמלי ואיני רואה מניעה עקרונית להחיל אותו על קידושי אישה. שני אנשים יכולים להיות בעלים על עבד אחד (שותפים), ואם אחד משחרר אותו אז הוא חצי עבד וחצי בן חורין. זה לא אומר שהם ינהלו בית וחיי אישות. אלו כבר מצבים אנושיים ולא מצבים הלכתיים-פורמליים.
אין שיעורים מוקלטים על הסדר (יש שיעורים כתובים באתר). שיעורים מוקלטים מופיעים באתר תחת הלשונית שיעורים – אודיו או וידיאו.

יוני הגיב לפני שנה 1

תודה רבה.
קודם כל אומר שחבל שאין שיעורים מוקלטים על מסכתות זה דבר מאוד מתבקש ונשמח שיהיה.
לגבי הנידון עצמו, ממסקנת הדברים עולה שרבא התכוון לומר שאדם מקדש אישה לחציו כוונתו שהוא יוכל לשאת עוד אישה ואין כוונתו לחצי באמת. ולגבי אישה אי אפשר לומר שכוונתו שמקדש אישה רק לחציה כיוון שאיתתא לבי תרי לא חזיא. אמנם זה למסקנה.
אבל אביי הבין שכוונת רבא זה לחצי ממש. וזה לא מובן לאיזה חצי ממש מדובר. זה נשמע מצחיק לחלק גוף לחצי ולהתחיל לדון. זה כמו לדון איזה צד הקדושה תחול אם לחצי לרוחב או לאורך.
תודה.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

יש חצי לא מבורר. גם בשותפות על שדה אתה יכול לשאול איזה חצי של השדה שייך לכל אחד, ואין לכך תשובה.

יוני הגיב לפני שנה 1

אם כך אז לא הבנתי מה ההו”א ומה המסקנה? בהו”א היה מדובר שיש מצב של דבר ששייך לשניים ובמסקנה זה מה שרבא אמר ג”כ…
תודה על התשובות אגב.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אתה עצמך הסברת שלרבא מדובר רק על שיור לקידושין ולאביי מדובר על חלוקה של האישה עצמה (לחלקים לא מבוררים). אגב, גם הדמיון לרגלה של זו עולה רומז שמדובר על חלוקה של האישה עצמה.

יוני הגיב לפני שנה 1

אני לא רואה הבדל. הרי כל המשמעות של חלוקת אישה עצמה לחלקים לא מבוררים הכוונה לכאורה לחלק אחד שהוא יהיה מקודש וחלק אחר לא וזה גופא שיור לקידושין לא? אשמח אם תוכל להסביר בהרחבה כדי לעמוד על החילוק.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ואם החלקים כן מבוררים, אתה רואה חילוק? עדיין ההשלכה היא שאחר יכול לקדשה.
חלקים לא מבוררים פירושו שחצי מהאישה מקודש לאחד וחצי ממנה לאחר, בדיוק כמו חלוקה לחלקים מבוררים. אבל החצי של כל אחד אינו חצי מבורר (אלא אולי תלוי בברירה כמו חלוקת שותפים). לעומת זאת, לרבא לא מדובר על חלוקה של האישה עצמה אלא על זכות קידושין לשניים בה.
גם בחלוקת שותפים יש שתי האפשרויות שבד"כ מציגים: חצי לא מבורר מהשדה לכל אחד (שתלוי בדין ברירה), חלוקה של הזכויות ולא של השדה עצמה (וזה לא תליא בברירה). אגב, האפשרות שיש שותפות בכל גרגיר היא אפשרות שלישית ולא בהכרח כמו השנייה.

השאר תגובה