קימה מפני עושי מצווה

שו"תקטגוריה: הלכהקימה מפני עושי מצווה
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
 
ראיתי שכתב הטורי זהב (יו"ד סי' שסא סק"ב) על מה שנפסק בשו"ע (שם ס"ד): "אפילו במקום שאינו צריך ללוות את המת צריך לעמוד מפניו", וכתב: "ומכל מקום נראה לי ללמוד, דבכל דבר מצוה שאדם הולך ומתעסק בה יש לעמוד לפניו, וכן משמע בפ"ק דקידושין (דף לג) 'א"ר יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים בעלי אומניות ומפני ת"ח אין עומדים' משמע כל מצוה". וכן הביא הבאר היטב (יו"ד שם) בשם ספר חסידים (סי' תקפ), עי"ש. 
 
יש עוד הרבה מקורות בנושא בקישור הזה: 
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=13791
 
אבל ביומיום אני לא רואה שאנשים קמים מפני אנשים שמניחים תפילין, או מתעטפים בציצית, או קוראים ק"ש, או נותנים צדקה וכו. לכן, החיוב הזה נראה לי תמוה. מה דעתך בנושא? האם באמת יש חיוב?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

הדיוק מהגמרא מפוקפק מאד וגם היישום מאד בעייתי, ולכן לדעתי אין כל פלא שלא מקפידים על זה.

השאר תגובה

Back to top button