קעקוע

א' שאל לפני 7 שנים

האם יש מקום להקל בעשיית קעקוע כאשר הכתובת אינה קיעקוע אותיות (אלא רושם כלשנו או ציור)ועוד כאשר אין הכוונה כלל לע"ז (שזה עיקר טעם איסור עשיית קעקוע)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

לגבי קעקוע שאינו כתב אלא ציור נחלקו הפוסקים. מהרמב"ם משמע שכל קעקוע בכלל האיסור אבל בפתחי תשובה סי' קפ סק"א הביא דעות שאסרו רק כתב. ועדיין קשה להקל בזה.
ככל הידוע לי אין הבדל בין קעקוע לצורך ע"ז לקעקוע סתם. אמנם הרמב"ם מביא זאת בהל' ע"ז (פי"ב) בגלל שלדעתו מקור האיסור הוא שזה היה מנהג עובדי ע"ז. אבל לא כולם מסכימים לו בזה. יש שרואים באיסור הזה איסור חבלה בגוף וכדומה. אבל גם לרמב"ם לא ראיתי שדורש טעמא דקרא ואוסר רק קעקוע לצורך ע"ז. זה רק טעם הדין אבל לא גדר הדין. לכן לדעתי אין להקל בזה.
לסיכום, לדעתי קשה להקל בקעקוע שאינו כתב ובוודאי בקעקוע שאינו לע"ז. ובכלל, דומני שלא ראוי לעשות זאת.

השאר תגובה

Back to top button