קצבאות נכות

שו”תקטגוריה: מחשבהקצבאות נכות
חיים שאל לפני 2 שנים

שלום וברכה – 
 
אם אינני טועה, כתבת בזמן האחרון נגד הטענה כי יש לנכים ‘זכות’ לקבל קצבה שמאפשרת קיום בכבוד.
אני מניח שהטענה נובעת מהתפיסה הליברטיאנית והקפיטליסטית למדי שלך. דהיינו, ככל שאין חוקה שמחייבת מתן זכויות סוציאליות לקבוצות חלשות, אי אפשר לחייב את הרוב לתמוך בהם. כמובן שראוי ונהוג לתמוך בחלשים, אבל אין לחלשים זכות לחייב את החזקים.
גם כאבא לילד נכה, החזקתי גם אני בתחילה בתפיסות כשלך (ותקן אותי אם טעיתי). אולם בזמן האחרון, בעקבות השיח הציבורי, עלתה בי מחשבה אחרת:
ציבור במדינה דמוקרטית חי בתוך כללי משחק, שבמידה מסויימת מוכתבים ע”י כללים לא כתובים. הכללים קובעים כי הפרט יתרום למען הצלחת הקולקטיב (כמו תקציבים לאוניברסיטאות), והקולקטיב יגן על צרכי הפרט.
אזרח שנולד למציאות הזו, מקבל בעל כרחו את כללי המשחק. כשם שאם הייתי נולד כ’יצחק תשובה’ הייתי חייב לתת מרווחי לחברה, כך כאשר אני נולד למשל כנכה – זכותי לדרוש תמיכה סבירה מהחברה.
לעיתים מדובר באותו אדם: כשם שבשנות עבודתי תרמתי מס הכנסה, כך משנפגעתי בתאונת עבודה זכותי לקבל עזרה.
אז נכון שהחוקים דינמיים, ולא קבועים. אבל בגדול, נראה לי שיש מסגרת כללית למשחק, וזכותי לדרוש את קיומה. מה דעתך?
והאם כתבת בעבר על הנושא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

שלום חיים.
לא זכור לי שכתבתי משהו מסודר על כך. אולי הערות. בזמן האחרון פנו אליי שאכתוב ואני מקווה לעשות זאת בקרוב.
אכן גישתי היא שלנכים אין זכויות, במובן שמגיע להם משהו. קצבתם היא בגדר צדקה, וצדקה היא חובה על הנותן ולא זכות של המקבל.
שאלת החוק והחוקה כלל אינה רלוונטית לדיון. גם אם החוק או החוקה מחייבים לתת להם, אולי ניתן להגדיר זאת כזכות חוקית, אבל מהותית זו עדיין צדקה אלא שהחברה החליטה לגבי עצמה שיש עליה חובה לתת צדקה. החלטה של הגורם הנותן לא יוצרת זכות אלא לכל היותר מהווה נטילת חובה על עצמה.
החובה לתת מסים אינה זכות אלא חובה, ולכן האנלוגיה שעשית לא נכונה לדעתי. אכן יש חובה לסייע להם בדיוק כמו החובה לשלם מסים. אבל אני מדבר על הזכות שלהם ולא על החובה שלי.
ההשלכה של ההבחנה בין זכות לחובה היא שזכות מגיעה לי ואני יכול לתבוע אותה בבי”ד ובכלל. לעומת זאת, חובה של האחר שאינה זכות שלי היא לא בת תביעה. אני יכול לבקש אך לא לתבוע אותה. עני לא יכול לתבוע את העשיר בבי”ד שייתן לו צדקה. לכל היותר בי”ד יכפה זאת עליו מכוח כפייה על המצוות. לעניין זה, ראה מאמרי כאן:

בין הטריטוריה שלי לטריטוריה של הזולת על חובות וזכויות בהלכה ומשמעותן


מבחינת מאבקם של הנכים אני לגמרי יכול להבין אותו, אבל איני מזדהה עם הטון והסאב טקסט שמגיע להם משהו. לא מגיע להם כלום. יש כאן לכל היותר בקשת צדקה והתרעה שהמצב חמור ולכן על הנותן לקיים את חובתו. כמו שעני יתריע ברחובות שהוא עומד למות ברעב. זה לא שמגיע לו משהו, אבל זה אמור להמריץ אותנו לתת לו.
בשולי הדברים רק אומר שלדעתי במקרה של הנכים אין אפילו חובה. יש שם אנשים במצב סביר. יש אנשים שמשפחתם יכולה לתמוך בהם, והחובה היא קודם כל על המשפחה ולא על החברה. ק מי שנקלע למצב בעייתי שלא באשמתו ואין מוצא אחר יש מקום שהחברה תכפה אותנו על הצדקה עבורו. לכן אני לא רואה מדוע יש חובה כלשהי על הציבור לתת לכל נכה תמיכה.
ההצמדה למשכורת המינימום היא בכלל אבסורד. הנכים לא עובדים אצלנו ואנחנו לא מעסיקים אותם. מה לזה ולמשכורת המינימום? אפשר כמובן לטעון שמשכורת המינימום היא הערכה כמה נחוץ לאדם כדי לחיות, אבל אני מפקפק בזה (לקולא או לחומרא). ככלל, לאדם שעובד מגיעה משכורת. זו זכות שלו. הנכים יכולים לכל היותר לטעון שיש חובה מוסרית עלינו לתת להם צדקה. כל הדיון בנושא צורם לי מאד.

חיים הגיב לפני 2 שנים

סליחה כבוד הרב, אבל לא כל כך הבנתי את הקטע השני והשלישי.
כאשר אני מדבר על הזכות בתור נכה לקבל קצבה, אינני מתכוין שזוהי זכות מהותית, זו לא. אני כן מתכווין שזוהי זכות שניתנת לתביעה בבית דין, בגלל שהחברה התחייבה על כך כלפיי.
לשם המחשה, בעת יציאתי מבטן אימי, עשיתי עסק עם החברה: אם ארוויח מעבר לממוצע – אתרום לכם, ואם ארוויח פחות או אזדקק ליותר, אתם תתמכו בי.
אני טוען שהחברה לא עמדה בהתחייבותה.
האם הרב שולל טענה זו?
(מבלי להתייחס לגובה הקצבאות, לטונים של הוויכוח, וכדומה. אני לגמרי מסכים שהוא בעייתי).

דן הגיב לפני 2 שנים

הייתי מעוניין להבין מודע הרב קורא לקצבת נכות צדקה?
אדם מפריש מכיסו במהלך חייו טבין ותקילין למוסד הביטוח לאומי:
עבור שביום מן הימים יבטחו אותו בקצבת נכות-שארים וכדו’
ממש כמו שאדם יבטח עצמו בחברת ביטוח פרטית , אם וכאשר חברת הביטוח תזדקק לשלם לו,
האם נכנה זאת כצדקה?

חיים הגיב לפני 2 שנים

לדן:
אינני חושב שאפשר להשוות זאת לביטוח פרטי.

בביטוח פרטי אתה יודע משעת התשלום את הכללים, את חובותיך ואת זכויותיך. אתה משלם X כסף, כדי שבמקרה Y תקבל Z כסף.
כאן מדובר בשינוי הכללים. באים נכים ששילמו ביטוח לאומי בזמן שהקצבאות היו נמוכות, וטוענים שחברת הביטוח חייבת לשנות את הכללים כי הכללים לא מספקים אותם. זה ממש לא דומה.

חיים הגיב לפני 2 שנים

ישנם נכים שמעולם לא שילמו קיצבת נכות, הם נולדו נכים. בהם לא שייכת טענתך, (גם אם הם לא היו דורשים להעלות את הקצבה, אלא להשאירה על מתכונתה).
לכן הצעתי מערכת מחויבות רחבה יותר.

דן הגיב לפני 2 שנים

המצב כאן עוד יותר קשה.
באים אנשים שחייבו אותם לשלם לחברת ביטוח לאומי,וללא כל אפשרות מבחנתם לפרוש ממנו .
את גובה תשלום זכות הקצבה מחליט הביטוח ללא כל התחשבות מול המובטחים.
-יכול להיות שהם מגדילים את דרישותיהם מפעם פעם, אך ברור שאין מדובר כאן בדרישה לקבל ‘צדקה’ או מתנת חסד, כמתואר כאן.

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

חיים, זכויות במובן הזה כמובן קיימות אבל זה לא מעניין. כל עוד המחוקק חוקק יש לאזרח זכויות. אבל כשלא חוקק אין זכויות. אני מדבר על זכות במובן המהותי, וזו לא תלויה בחיקוק.

לגבי טענת הביטוח אמרת נכון. קצבאות הנכות אינן פרמיה שמשולמת כמו ביטוח אחרת היה צריך לקבוע זאת בעת שעושים את הביטוח. מה עוד שרבים לא משלמים וה”ביטוח” הזה לא מבחין בין מי ששילם למי שלא שילם. ברור שה”ביטוח” הזה מעביר כסף גם מעשירים לעניים ולא רק ממבוטחים למי שנפגע.

חיים הגיב לפני 2 שנים

סליחה הרב, אבל לא ענית לשאלתי.

כתבת שכל זמן שהמחוקק לא חוקק, אין לנכה זכות.

על זה גופא אנו דנים.

המחוקק הינו שליח העם, ומחוקק לפי רצון הרוב. אני כאבא לילד נכה, תובע מהרוב (בתעמולה או בחסימת כבישים) לשפר את תנאי הנכים, באמצעות חקיקה של שלוחיהם בכנסת.

למה טענתי כלפיהם אינה מוצדקת?

המשחק שלהם לא הוגן! שוב, אם הייתי ‘יצחק תשובה’, העם באמצעות נציגיו היה דורש להנות במליונים מרווחי. אז למה כשארע ונולד לי ילד נכה, הם מתעלמים?

זו כמובן לא זכות מהותית (מוסרית), אבל זו זכות שנובעת מהמחויבות לקיים הסכמים (זכות משפטית).

אז , האם יש לנכים זכות משפטית?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

עניתי, ואני שוב חוזר: אין להם שום זכות משפטית. ראשית, מי אמר שרוב הציבור רוצה בזה? בפרט אם תציג בפניהם דרישה לומר על מה מהתקציב הם מוותרים כנגד זה. קל לומר שאני תומך בהקצבה למטרה X אם איני צריך לפצות על כך ממקום Y. בשביל זה יש ממשלה וכנסת.
אין כאן שום הפרה של הסכם. המשחק הוגן לגמרי, אם כי יש מקום להתווכח עליו.

ואם זו צדקה - אז מה? הגיב לפני 2 שנים

הרי ‘כופין על הצדקה’?, ‘צדקה’ ע”פ התורה אינה charity אלא חוב גמור, ועל זה נהפכה סדום, כדברי הנביא: ‘הנה זה היה עון סדם אחותך: גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה, וידי עני ואביון לא החזיקה’ (יחזקאל טז,מט)..

אמנם ראיתי בנידון דנן (במאמרו של אסף משניות, ‘אין קצבה’, ‘בשבע’ גליון 763, ח’ בתשרי תשע”ח, עמ’ 24) טיעון אחר ששווה בדיקה: שטוענים שקצבת נכות גבוהה מהווה תמריץ שלילי לנכים ליציאה לעבודה, והרי הצדקה המעולה ביותר שמנה הרמב”ם, היא: שנותנים לנצרך עבודה שתאפשר לו פרנסה בכבוד. וצ”ב.

שתהיה ‘גמר חסימה’ טובה, חיים טובים ופרנסה בשפע ובכבוד, בגשמיות וברחניות, לנו ולכל ישראל!

בברכה, ש.צ לוינגר

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

על כפיית הצדקה כבר דשו בה נמושות (ראה חידושי רבי שמואל ב”ב סי’ ט-י באורך). ברור שצדקה היא לא זכות של העני אלא חובה של הנותן, ולכן הכפייה היא מדין כפייה על המצוות. וכבר הקשו לפי זה מדוע יורדים לנכסים כמו כפיית חו”מ, וענו בכמה אופנים (למשל הרמב”ן הידוע: עד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו, ועוד).
וכשאתה מעלה טיעונים (כמו זה שהבאת מ”בשבע”) לכאן או לכאן הרי זה גופא מוכיח שאין כאן זכות של העני. מישהו יעלה טיעונים מדוע כן או לא לשלם נזק או לפרוע חוב?

דלית הגיב לפני 2 שנים

קודם כל, לגבי שיח הזכויות, גם הנכים שתובעים את זכותם אינם חושבים שזו זכות
שאיתה הם יכולים ללכת כעת לבית משפט.
הם תובעים שאנחנו כחברה ניצור בינינו אמנה שבה נסכים לתת את הזכויות האלו לנכים.

ולמה שנעשה זאת? אנחנו הבריאים שמצליחים להסתדר כ”כ יפה בלי עזרה?

על זה כבר שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא :
“אם אלהיכם אוהב עניים הוא – מפני מה אינו מפרנסם?”ב”ב י,א

זו שאלה מאד דומה לשאלה ששאל לגבי ברית מילה : למה שלא יברא האדם נימול?

והתשובה היא זהה, הקב”ה ברא עולם לא שלם בכונה וציווה עלינו לתקנו.
ציווה למול את הבנים וציווה לעזור לנדכאים.

אין צדק בכך שילד נולד נכה, יש צדקה בכך שניתן לו את היכולות לחיים בחברה. צדקה משורש צדק
כביכול לתקן את שהקב”ה ברא מקולקל בעולמו.

צדקה היא מילה אחרת מחסד.
זו נתינה שעושה צדק.

הנביא ישעיהו אומר :”הלוא פרֹס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית”, אומרים חז”ל זכה – הלוא פרֹס לרעב לחמך, לא זכה – ועניים מרודים תביא בית.
וניתן לפרש כך: אם נזכה כחברה, נדע לפרוס לרעב לחמנו לפני שנגיע למצב בו העניים צריכים לבא אל ביתינו ולצעוק את מצוקותם.

חיים הגיב לפני 2 שנים

תודה דלית.

טענתי איננה נובעת ממקום דתי.

כשכתבתי שיש טענה משפטית, לא הבהרתי עצמי כראוי. התכוונתי לטענה חוקתית.

טענה חוקתית, להבדיל מטענה חוקית, אינה נסמכת על החוק, אלא על החוקה.

למרות שאין במדינתינו חוקה, ישנם כללים – חוקי על – שעל פיהם מחוקקים החוקים. חלקם גם נחקקו למעשה (כמו ‘כבוד האדם וחירותו’), וחלקם לא (כמו עיקרון השוויון).

כוונתי היא, כי בבסיס, יש לנכים זכות ‘חוקתית’ לקבל קיצבה, שכן החוקה הלא כתובה אומרת, שהפרט תורם לחברה והחברה מגינה על הפרט.

הזכות החוקתית מביאה לזכות מוסרית. מבחינה מוסרית מותר לי לדרוש מה שמובטח לי.

אמנם, כרגע הנכים מקבלים קיצבה, והם רק מבקשים להגדילה.

לכן, אם וכאשר יתברר ויוסכם על כל הצדדים, כי הקיצבה לא מגינה מבחינה כלכלית באופן סביר על הנכים, אז, תהיה להם זכות חוקתית לדרוש העלאה.

כל זמן שהוויכוח הוא על העניין עצמו, האם הם יכולים להתקיים מקיצבה כזו, אי אפשר לומר שדרשתם צודקת. אפשר לומר שזכות הוויכוח וההפגנה שמור להם, ככל נושא אחר במדינה דמוקרטית.

הרב מיכי, כעת אתה מסכים?

גם גביית חוב (לרמד"א) הגיב לפני 2 שנים

גם לגביית חוב נזקקים בי”ד משום המצווה המוטלת על הלווה לפרוע את חוב ולכן אין גובים מנכסי יתומים קטנים שאינם בני מצווה (אלא א”כ רבית אוכל בהם וכיו”ב) אדרבה, בצדקה אין בית הדין ממתינים שהעני יתבע והם דואגי גם לעני המתביש לבקש ומערימים עליו לתת לו כהלוואה שתהפוך למתנה.

בברכה, ש”צ לוינגר

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

שלום דלית.
שאלתך מבוססת על חוסר הבנה. לא אמרתי שאין חובה עלינו, אלא שאין זכות להם. כלומר הם יכולים לבקש ולא לתבוע. זו לא אמירה משפטית, שכן משפטית ברור שהם לא יכולים לתבוע. זו אמירה מוסרית-חברתית. הסאב טקסט הוא של תביעה ולא של בקשה, ולדעתי זה מבוסס על אותה טעות, ועל כך הצבעתי.
את מנסה לשכנע אותי שמן הראוי לתת, ואני יכול להסכים (אם כי לא לגמרי מסכים. לדעתי זה צריך להיות תלוי במצבו של כל נכה ובאילוצי תקציב. לדעתי יש חובה על משפחתו וקרוביו לפני המדינה כולה). אבל לא זו השאלה. השאלה האם מדובר בתביעה או בבקשה.

חיים הגיב לפני 2 שנים

הרב ראה את מה שכתבתי היום?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

ראיתי. אותו חוזה מותיר חולים שזקוקים לתרופות יקרות למות. ההגנה לא בכל מחיר.

חיים הגיב לפני 2 שנים

או.קיי. הבנתי. תודה רבה!!!

השאר תגובה