ריקודים מעורבים

שו”תקטגוריה: הלכהריקודים מעורבים
בנימין גורלין שאל לפני חודש 1

שלום, 
מה הבעיה בריקודים מעורבים, מדוע בזמנו של המהר”י מינץ (תקנות מהר”י מינץ ותלמידיו, חודש אלול, שנת 1507 למניינם) הדבר היה לגיטימי ובימינו אסור בתכלית ?
בברכה, בנימין

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אם יש נגיעה הגענו לאיסור קרבה לעריות. לראות אישה רוקדת זה עניין יותר טריקי. יסודו בהרהור עבירה. אבל כאן יש אולי אפשרות להתיר למי שמעריך (באמת)  שלא יגיע להרהור כזה.
עד שאתה מגיע למהר”י מינץ, כלך לך לבנות ישראל שהיו חולות בכרמים בט”ו באב.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ומרים ונשות ישראל במדבר.

יהודי הגיב לפני חודש 1

מרים ונשות ישראל במדבר רקדו בנפרד.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ברור. מאחורי מחיצה.

הניגה הגיב לפני חודש 1

בפשטות בט”ו באב זה היה במטרה שיסתכלו ביופי הנשים (הרי זה בשביל להתחתן) אבל בריקוד סתם יש איסור להסתכל ביופי הנשים (בנשואות מחלוקת אם דאורייתא או דרבנן ובפנויות דרבנן, בית שמואל על השו”ע) עוד לפני הרהורי עבירה.

אליעזר הגיב לפני חודש 1

מה השאלה, ברור שאם לא יהרהר ביופיים של הנשים, ולא יגע בהם לשם חיבה, אין איסור, וגם גדולי האמוראים רקדו עם נשים [הרכיב כלה על כתיפו].
ואם יודע שעלול לגעת בה לשם חיבה, או להסתכל בה לשם הנאה, ברור שאסור, ומה אם כן השאלה, תבחן את עצמך ותחליט.
כמדומני שלעשות זאת ולא להיכשל צריך להיות או צדיק עליון, או רשע גדול [שליבו יהיה כס בזה ביותר, עד שלא יתעורר למשהו מעבר לעצם הריקוד], וזה שנהגו משהו לא אומר שהוא בסדר או שניתן להקיש ממנו.

השאר תגובה