שאלה בעניין עבירה לשמה‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישאלה בעניין עבירה לשמה‎
י' שאל לפני 5 שנים

שלום רב,
 
נראה לי שבכל הדוגמאות המובאות במאמר “בעניין עבירה לשמה” כאן היו אלו נשים שעשו את העבירה לשמה, וכן העבירה קשורה באיסורי ביאה. האם ישנן דוגמאות אחרות לעבירה לשמה? האם יש משמעות למכנה המשותף הזה?
 
בתודה,

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

מכיון שיש רק סוגיא אחת בש”ס על זה, איני חושב שתמצא עוד דוגמאות. אבל איני רואה סיבה לחלק בין איסורי ביאה לשאר עבירות. אני מניח שבמפרשים ובפוסקים ניתן למצוא עוד דוגמאות, אבל כאן יש מקום לבע”ד לחלוק אם אכן יש סברא לחלק. אני לא רואה כזאת.

Back to top button