שאלה בפסוקים

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלה בפסוקים
י' שאל לפני 7 שנים

בס"ד
לכאורה לפי 13 מידות שהתורה נדרשת בהן ניתן ואולי אף מתבקש לדרוש חלילה את הפסוק שבעשרת הדברות ככלל ופרט וכלל- לא תעשה לך פסל וכל תמונה, כלל. אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, פרט. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, חזר וכלל. וא"כ יטען הכופר לגשמות על סמך פסוקים אלו. שהוא משהו בין שמיים לארץ. נניח קו האופק חלילה. 
 
איזה הוכחה/ות טובה ניתן להביא כדי לסתור זאת ולסתום פי המשטינים?
ומדוע לא נכתבה בפשטות רק הרישא לא לעבוד כל ע"ז שהיא וכל תמונה. ללא הפירוט שנותן כביכול מקום לטעות..
 
תודה רבה.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

גם אם תדרוש את הפסוקים הללו בכלל ופרט, זה לא כלל ופרט וכלל, אלא פרט וכלל. פסל וכל תמונה הם דוגמאות ולא כללים.  מעבר לזה ההגבלה במקום אינה מגבילה. אין משהו שאינו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ומתחת למים. ומעבר לכל זה, דרשת כלל ופרט וכלל אומרת להכליל מעבר לדוגמאות. היא לא באה למעט אלא להרחיב. ראה בספר השני בסדרת לוגיקה תלמודית.
 
מעבר לכל זה, גם אם תדרוש כהצעתך המסקנה היא שאין איסור לעבוד לפסל מהחלל החיצון. אבל זה לא אומר גשמות, שהרי גם אם אין איסור פורמלי לעבוד לו, עדיין ברור שאמיתית הוא לא אלוהים.
וכיען זה לשיטות שגויים לא הוזהרו על השיתוף. האם זה אומר שיש שני אלוהים? ברור שלא. אבל אין עליהם איסור הלכתי להאמין שיש.

י' הגיב לפני 7 שנים

שלום הרב מיכי ותודה על התגובה, כמה הערות:

א."כל תמונה" זה לא כלל? זכור לי שבגמרא דורשים בכמה מקומות את המילה כל ככלל.
ב. גם אם נדרוש בפרט וכלל יש בעיה שזה לא כולל כל דבר כולל הכל ללא יוצא מן הכלל. אלא מוגבל לאופן הדרשה שמכליל ומצמצם.
ג. דרשת כלל ופרט וכלל אומרת להכליל מעבר לפרט, אבל רק כעין הפרט. ושוב ישנה בעיה, שזה לא הכלל המוחלט.
ד. אם הפסוק הזה לא בא ללמד על הקב"ה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף אז מאיפה כן לומדים זאת?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

זה שאין לו דמות הגוף נובע מזה שהוא מלא את כל העולם (מלוא כל הארץ כבודו). ואולי יש גם מסורת בזה. אבל הפסוקים הללו ודאי לא מלמדים את זה, שהרי הם עוסקים באסור ומותר ולא בתיאולוגיה. ראה הדוגמה שנתתי על השיתוף.
אכן לפעמים דורשים "כל" ככלל, ואיני יודע מתי כן ומתי לא.

י' הגיב לפני 6 שנים

ויש גם פסוק בתורה שמעיד שאומר את העיקרון היסודי הזה של מלוא כל הארץ כבודו או שזה נטו בכתובים?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

​לא זוכר כרגע.​ אבל אם הוא ברא את הכל אז מה צריך להוסיף?

י' הגיב לפני 6 שנים

הרמבם כותב בהקדמה לפרק חלק ביסוד השלישי – שלילת הגשמות:
ראיה מן התורה:
וזה היסוד השלישי הוא אשר מורה עליו מה שנ' כי לא ראיתם כל תמונה כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו שאמרנו לא גוף ולא כח בגוף.
ראיה מן הנביא:
ואמר הנביא ואל מי תדמיון אל וכו', ואל מי תדמיוני ואשוה וכו', ואלו היה גוף כי אז היה דומה לגופות

ולגבי מה שכתבת לעיל " גם אם תדרוש כהצעתך המסקנה היא שאין איסור לעבוד לפסל מהחלל החיצון"
אני מנסה להבין האם הדרישה של של התורה בי"ג מידות (כגון כלל ופרט וכלל במקרה הזה) היא נוקשית, כלומר שאם כך כתוב באופן כזה אז חייבים לדרוש כך ולהגיע למסקנה כזו (לו יצוייר שאכן היה כאן כלל ופרט וכלל חד משמעי). או שזה נטו לפי ההיגיון שלי ורק אם התוצאה של הדרשה אכן מתאימה להיגיון שלי אז אני דורש כך ואם לא אז לא. אשמח לראיה/דוגמא מדרשות חז"ל לכל דעה שהרב יביא.

נ.ב. לא הבנתי מדוע צריך את מידת פרט וכלל כמו זו:

בדיני השבת אבדה נאמר פסוק זה [דברים כב:ג]:

וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו – פרט
וכן תעשה לכל אבדת אחיך – כלל
פרט וכלל – הכלל מוסיף על הפרט, ומרבה הכול.
יש להחזיר כל אבדה.

בדיני שומרים נאמר [שמות כב:ט]:

כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה – פרט
וכל בהמה לשמור – כלל
פרט וכלל – הכלל מוסיף על הפרט, ומרבה הכול.
דיני שומרים חלים על כל חפץ הניתן לשמירה.

הרי לכאורה אם רצתה התורה לרבות כל אבדה היה ניתן לכתוב רק את הכלל והיינו במינים זאת גם בלי הפרט?
(אם לרב יש כבר תשובה כתובה בעניין זה לעיין בה, אשמח להפניה אליה).

תודה רבה ושבת שלום!

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

בד"כ פרט וכלל הכלל מוסיף על הפרט מעבר לאנלוגיה רגילה אבל משייר משהו. לגבי לכל אבידת אחיך הדברים מפורשים בש"ס בכמה מקומות.
ראה ב"מ כב ע"ב למעט זו שאבודה ממנו ולא מצויה אצל כל אדם. ושם בדף לא ע"א לרבות אבידת קרקע. ובע"ז כו ע"ב לרבות מומר. ועיין גם גיטין מה ע"א.

י' הגיב לפני 6 שנים

בס"ד

לא הבנתי איך "אשר בשמים ואשר בארץ" יכול בהחלט להיות כלל ולא פרט, הרי רואים בכל מקום שבו התורה מפרטת , הגמרא דורשת זאת כפרט ולא ככלל?
האם ישנה דוגמא מקבילה שבה דורשים פירוט ככלל ולא כפרט?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

כל שבשמים ובכל שבארץ הוא גם הכללה ולא רק פרט. אם תבדוק למה חז"ל מתייחסים ככלל תראה שיש לזה דוגמאות קיצוניות יותר.

י' הגיב לפני 6 שנים

נב סליחה על מרווח הזמן הגדול פשוט יצא לי לאחרונה לשוב ולעיין בדברי הרמבם ובעקבותיהם בתשובתך והתעוררה לי השאלה.. סליחה שאני משגע אותך 🙂

טוב אין לי כזה ידע נרחב בשס כדי לעשות חתך רוחב של כל המקומות בהם דורשים כלל ופרט וכלל ולכן אני שואל את הרב, אם זה לא טרחא רבה מידי.

כי לפי מה שאני מבין וזוכר, הפרט הוא יחסי ביחס למה שכתוב בכלל. דהיינו אם הופיע משהו מכליל/ סתמי שלא יורד לפירוש, ואחריו משהו קצת יותר מפרט אז הפירוט יידרש כפרט גם אם בפני עצמו הוא יכול להיות כלל. וה"ה לכאורה גם בפסוק שלנו.
ושוב אשמח לדוגמא/ ראיה מקבילה אם יש כזו

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

דוגמה שמצאתי מיד:
רבי דריש כללי ופרטי ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תעשה המנורה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת
קשה להבין מה כאן הקריטריון לכלל או פרט. למה בכלל קוטעים מנורת זהב לשני חלקים?
חפש בפרוייקט השו"ת ותמצא עוד הרבה כאלה.

השאר תגובה

Back to top button