שאלות בעקבות דבריך לפני כשבועיים

שו”תקטגוריה: הלכהשאלות בעקבות דבריך לפני כשבועיים
אסף שאל לפני 3 שנים

שאלה בעקבות ההרצאה שלך: https://www.youtube.com/watch?v=1SVdPzsI9Cw&t=127s
היה נשמע אתה מזלזל באמינות דרשת חז”ל שפוסלת אישה לעדות (“פרשנות מפוקפקת”) מצד שני את רואה כמקור הלכתי מחייב. זה נראה לי דיסוננס. אשמח שתסביר לי את יחסך לדרשות לא מובנות שמוצאים בחז”ל כגון זו. איך אתה מתייחס לחוסר לוגיקה פרשנית או חוסר הכרח או דוחק שיש בהם ואעפ”כ מתייחס אליהם כדבר רציני שמחייב.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא הקשבתי שוב להרצאה, אבל איני חושב שהבנת נכון. מה שאני אומר הוא שהדרשות לעתים  באו כדי לבסס סברא (כעין דרש סומך, אבל סומך לסברא ולא למסורת) ועם שינוי הסברא תשתנה גם ההלכה שנלמדת מהן. הדגמתי זאת על הדרשה שפוסלת נשים לעדות שכן היא באמת נראית בעייתית ולא מבוססת בטקסט.
מעבר לזה, סמכות חכמים לא מבוססת על כך שהם צודקים יותר אלא על כך שקיבלנו אותם על עצמנו. לכן גם אם לא אקבל את הדרשה אני צריך לקבל את מסקנתה ההלכתית. גם סמכותה של הכנסת לא מבוססת על כך שהיא צודקת בהכרח, ויש חובה לקיים את החלטותיה גם במקום שאיני מסכים להן.

אסף הגיב לפני 3 שנים

אם הרבה דרשות של חז”ל לא מתסדרות לך עם הסברה הישרה או לא נראות לך מבוססות על הטקסט, למה אתה רואה צורך לקבל אותם על עצמך? זה לא דרשה אחת או שניים זה המון.. איך זה ישר אינטלקטואלית לקבל המון הלכות שבנויות כמעט על כלום?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ראשית, אין הרבה. שנית, גם אם יש הרבה – רובן יש לתלות באבדן המיומנות של הדרשות (אני לא מבין כיצד הם דרשו). שלישית, גם אם השתכנעתי שהדרשה אין בה ממש – זה לא אומר שהשורה התחתונה לא נכונה. הרי הסברתי שבמקרים אלו הדרשות באות לסמוך סברא (לדוגמה,.גם אם לא תקבל את הדרשה מ”את” שבאה לרבות מורא ת”ח, עדיין ייתכן שמנורא ת” הוא דין נכון. במקרה של נשים התוצאה לא סבירה לימינו ולכן יש משמעות לכך שהדרשה מפוקפקת, וגם שם יש סמכות לתלמוד אלא אם אגיע למסקנה שהוא לא דיבר על נשי ימינו). רביעית, גם אם הכל מפוקפק – זהו החוק. תוקפם של חוקי הכנסת לא מותנה בהסכמתי. יש “לא תסור”.

hitecharena הגיב לפני 3 שנים

השלושה הדברים הראשונים שאמרת הניחו את דעתי.
לגבי האמירה הרביעית שלך – אני עדיין לא מבין איך אם החוקים מפוקפקים אני אקבל אותם על עלי. זה לא זלזול בעמדת חז”ל והיוצא מכך חוסר ציות לחז”ל? למה שאני אקבל על עצמי מערכת חוקים מפוקפקת.
אשאל אותך באופן חיובי – מה היסוד שגורם לעמ”י לקבל על עצמו את חוקי חז”ל?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

דומני שמה שקיבלו את סמכותו אינו חז”ל אלא התלמוד. לא מדובר באנשים אלא בטקסט או קורפוס טקסטואלי. לדעתי הסיבה לכך היא טכנית: בלי זה כשעם ישראל היה מתפזר בכל העולם לא היה נותר מאיתנו מאומה. היו חייבים לקבוע מסגרת שבתוכה יתנהל השיח ההלכתי בכל העולם. כתבתי על כך כמה פעמים. ראה בסוף השרשור הזה הסבר קצר:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%96%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA

Back to top button