שימוש בטלוויזיה גנובה בצבא

שו"תקטגוריה: מוסרשימוש בטלוויזיה גנובה בצבא
י שאל לפני 4 שנים

שלום הרב.
כמה אנשים מהפלוגה שלנו גנבו טלוויזיה מפלוגה בחטיבה אחרת בזמן שהיינו יחד בהזדמנות כלשהי.
האם מותר לי להנות ממנה? היא מעבירה את הפנאי, בפרט כעת כשאנחנו כנראה נסגור כמה חודשים בצבא בגלל הקורונה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

נראה לי שאסור, ככתוב בשו"ע חו"מ סי' שסט ס"ב:
אסור ליהנות בדבר הגזול, ואפילו לאחר יאוש, והוא שידע בודאי שדבר זה הוא הגזילה עצמה. כיצד, ידע שבהמה זו גזולה, אסור לרכוב עליה או לחרוש בה; גזל בית או שדה, אסור לעבור בתוכה או ליכנס בה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ואם דר בה חייב להעלות שכר לבעלים אם היתה עשויה לשכר; גזל דקלים ועשה מהם גשר, אסור לעבור עליו, וכן כל כיוצא בזה.
אולי היה מקום לפלפל בזה, אבל בכל אופן מוסרית הדבר אינו ראוי. להיפך, מוטל עליך להשיב את הגזלה לבעליה המקורי.

י הגיב לפני 4 שנים

לגבי גניבה מאדם היה ברור לי שזה כך.
אבל לגבי גניבה בצבא, אולי הדבר קצת שונה?
לא מדובר בטלוויזיה פרטית שמישהו הביא מהבית, אלא בטלוויזיה של הצבא, שפשוט נתן לחטיבה מסויימת להנות ממנה.
האם ניתן לראות זאת, ולו בדיעבד לעניין הנאה, כהעברה מיד אחת של הצבא ליד שנייה?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

לא חושב שיש הבדל. אם הצבא נתן ליחידה א, ויחידה ב לוקחת, אז זה גזל אצלה. ייתכן שזה לא גזל מיחידה א אלא מהצבא (כי הוא התכוון לתת ליחידה א). אז מה?

השאר תגובה

Back to top button